Slot

Old Swedish Dictionary - slot

Meaning of Old Swedish word "slot" in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

slot
1) slott, borg. fäste. giffue gudh them nadh adh the wina nagor landh slot städer äller län tha. .. Carlsson Kalmar recess 1483. s. 63. Trf 86. grechana. .. wonno slaet ib 87. the. .. rymde jn oppa slattet jgän i. täntiid grechana offwerwonneth hade thenna tw slaathen. .. oc waro än nw qwarre. .. oppa ena fagra slaat lostoga ib 88. 2) lås. jtem mickel bomslytere iiij ort. for et sloth atbätra Skotteb 369 (1460-61, Kämn). _- Jfr adhaslot (Sdw 2: 1187).

Part of speech: nn

Alternative forms or notes:
 • slat.
 • slaat (h), slåath Se Sdw 2: 13021),
 • *slots bisman
 • *slots bok ,
 • *slots draghare
 • -dragere )
 • *slots fiskare ,
 • slots foghate (-fogete. -fogte: -ffogtems STb 5: 132 (1516).
 • -foyte: -ffoytem ob 4: 220 (1511). -ffogith i 115 (1506)),
 • *slots folk
 • *slots gardher ,
 • *slots härra
 • -herre )
 • *slots kalgardher
 • -kolgaarder )
 • *slots liggiare
 • slatz-.
 • -lygiare )
 • slots lova ,
 • slots lovan. wore kere medbröder. .. som jac svante nielson calmarna stad i rett slotz lowe antwordade BSH 5: 21 (1504). ib. Rydberg Tr 3: 621 (1520). scall samma slotzloffwä staa och holles fast och slotzloffwa innehaffwer ib. - slots lovan (-loffuen. -laghen Arfsv 56 (b. av 1470-t.)), uppdrag att innehava slott, innehavande av slott, anförtrott befäl över sllott, slottsbefäl; till innehavande anförtrott slott: hålla det landsherren till handa. Jfr Hildebrand, Medelt. 2: 819. antwardade han slotzx laghen på wardberg oc alle the slot han haffde til drötning margaretis hand Arfstv 56 (b. av 1470-t). Carlsson Kalmar recess 1483 s. 67. tha gaffwä jon jensson olaf jonsson oc flere the godhä män i slotzloffuen staa megh swaa for raadh GPM 2: 330 (1509). wnderuiste her gorius om slotzloffuen, som wor kierste nadige herre them tilrodt haffuer att förware STb 5: 292 (1520).
 • *slotslovanbref
 • slotzlouffen )
 • slots lovare (pl. slotzloffwar),. innehavare av slottsloven, slottsbefälhavare. Carlsson Kalmar recess 1483 s. 67.
 • *slots man ,
 • slots mur
 • slatz- )
 • *slots nykil ,
 • slots porter , m. slottsport, fästningsport. STb 5: 299 (1519).
 • *slots skomakare
 • slodz-.
 • slaatsz- , scomagare),
 • slots skrivare (scriffuere], m. den som på ett slott besörer skrivgöromålen och sköter räkenskaperna. ss tillnamn. henrich slotzscriffuere SJ 2: 263 (1494). STb 3: 208 (1495].
 • *slots skräddare
 • -scredder )
 • *slots smidher
 • slatz-.
 • -smidh.
 • -smed. -sme(d)5t, m. på slott anställd smed. Stock Skb 23 (1516-17). ss tillnamn. SSkb 301 (1508-09). Stock Skb 104 (1518-19). HLG 3: 49 (1520). jacob slotz[s]medt andersson Stock Skb 180 (1521-22).
 • *slots timberman ,
 • *slots torn
 • slotz- )
 • *slots valder
 • slaatz- )

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᛋᛚᚮᛏ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Similar entries:

Works and authors cited:

Skotteb
Stockholms stads skottebok 1460--1468 samt strödda räkenskaper från 1430-talet och från åren 1460--1473. Utg. genom J. A. Almquist. 1926. [Beteckningen Borgm avser de borgmästareräkenskaper som äro tryckta s. 337--356 och Kämn kämnärsräkenskaperna s. 359--480].
➞ See all works cited in the dictionary

Back