Slot

Old Swedish Dictionary - slot

Meaning of Old Swedish word "slot" in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

slot
slott, borg, fäste. "ther forda fäste nyköping ok wiborg skolo wara war ok warra hielpara open fäste ok sloth til alla wara nöd" BtRK 53 (1388, orig.). " all annor fäste, slott ok land" ib. " nakor slott ällir nkorsz slotz fögheti ib. slott och feste och kiöpstäder och land" ib 68 (1396). westerars slott ib. " slotit stäkaholm" SD NS 1: 17 (1401). giordhe. .. rekinscap aff for[nämp] de slot oc län BSH 2: 222 (1425). " wppa watzstena sloot" RKortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta EGenhändiga utkasten af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.">Bir 4:3. huilken man ther sina wäkt forSumar som oppa wart slot ellir fäste stadder är EG 67. ib 68. " spisade slotet (Hadorphs uppl. s. 83 och aftrycket i Script. rer. Suec. I 2: 29 har husit, som utan tvifvel är den urpsrungliga läsarten)" RK 1: 2246. " landh soth ok städher ib (sfgn) s. 180. "ib 2: 23, 44, 506 o. s. v., 3: 1936, 2143, 3335, 3342. BSH 3: 4 (1449), 4: 181 (1494). MD (S) 243. PM 12. MB 2: 147, 252, 259, 273, 322. Su 277. Lg 3: 286, 289, 325, 681, 682, 683, 723. " en ärleken borgh ällar mäktoght slooth" ib 192. " ffEGh see eeth ärligaste sloot" Lgren. 1875.">LfK 246.

Part of speech: vb

Grammatical aspect: v.

Alternative forms or notes:
 • sloot Bir 4: 3 ; BSH 4: 181 (1494); LfK 246 ; Su 277 ; Lg 3: 325.
 • slooth ib 192.
 • slott BtRK 53 (1388, orig.) ; RK 3: (sista forts.) 5733 ; BSH 4: 181 (1491).
 • slath Lg 3: 683.
 • slotit SD NS 1: 17 (1401); MB 2: 259.
 • slotet RK 1: 2246. slothet ib 3: (sista forts.) 5732. slottit RK 3: 3342.
 • slottith ib 3335.
 • slottidh FM 186 (1504).
 • slottet Lg 3: 683.
 • slotteth EG 68.
 • slotthet MB 2: 332.
 • slathet Lg 3: 286.
 • slattet ib 289, 681, 682, 723.
 • form slotten RK 2: 44),
 • slots behof ,
 • slots bok ,
 • slots brygga ,
 • slots foghate
 • slotzfogothe.
 • slotzfogit BSH 4: 296 (1501) ; FM 356 (1508)),
 • slots hovudsman
 • slots lagh
 • slottzlag )
 • slots lova ,
 • slots lovan
 • slotzloffuen RK 3: 2597, 3150, 3347.
 • slozloffuan ib 2571.
 • slosloffuan ib 2574. slotz loghen BSH 4: 182 (1494). slotzloghen ib 181. slootzlogen ib. pl. slootzlogene ib),
 • slots lovare
 • slodsloffwere BSH 5: 622 (1520) ),
 • slots län
 • slotz lään )
 • slots mur ,
 • slots porter ,
 • slots rätter ,
 • slots skirvare ,

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᛋᛚᚮᛏ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Similar entries:

Works and authors cited:

Bir
Heliga Birgittas Uppenbarelser. Utg. af G. E. Klemming. Bd 1--5. 1857--84. -- Med den vid citat härur stundom förekommande förkortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhändiga utkasten af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.
BS
Bagarnes Skrå. I Småstycken på Forn Svenska.
BSH
Bidrag till Skandinaviens historia ur utländska arkiver samlade och utgifna af C. G. Styffe. Del. 1--5. 1859--84.
BtRK
(Bihang till Rimkrönikorna) Then Andra Delen til Rijm-Crönikorne hörande, innehåller åtskillige Konglige och Furstlige Förlijkningar, Föreningar, etc. Uplagd aff Johan Hadorphio. 1676.
EG
Eriks af Pommern Gårdsrätt. I Småstycken på Forn Svenska.
LfK
Skrifter till Läsning för Klosterfolk. Utg. af F. A. Dahlgren. 1875.
Lg
Ett Forn-Svenskt Legendarium. Efter gamla handskrifter af G. Stephens. Första bandet. Andra bandet. 1847--58. -- Särskildt citeras de här aftryckta Codex Bureanus (Bu) och Codex Bildstenianus (Bil), så framt icke senare ändringar i dessa handskrifter afses.
Lg 3
Ett Forn-Svenskt Legendarium. Efter gamla handskrifter af G. Stephens. Tredje bandet. 1874.
MB
Svenska Medeltidens Bibelarbeten. Utg. af G. E. Klemming. Del. 1, 2. 1848--55.
MD
Svenska Medeltids dikter och rim. Utg. af G. E. Klemming. 1881--82. SFSS.
PM
Peder Månssons Stridskonst och Stridslag. Utg. af G. O. Hyltén-Cavallius. 1845.
RK
Svenska Medeltidens Rim-Krönikor. Utg. af G. E. Klemming. Del. 1--3. 1865--68. Med RK 1 utan vidare tillägg förstås Gamla eller Eriks-Krönikan; då något af de öfvriga i första bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.
SD
Svenskt Diplomatarium. Bd 6 s. 265--584. 1916--21. Bd 8 s. 1--272. 1953.
SD NS
(Svenskt Diplomatarium. Ny Serie.) Svenskt Diplomatarium från och med år 1401. Bd 3. Utg. genom C. Silfverstolpe. 1885--1902. -- Bd 4 s. 1--240. Utg. genom K. H. Karlsson. 1903--1904.
Su
H. Susos Gudeliga Snilles Väckare. Utg. af R. Bergström. 1868--70.
➞ See all works cited in the dictionary

Also available in related dictionaries:

This headword also appears in dictionaries of other languages closely related to Old Swedish.

Back