Smälikhet

Old Swedish Dictionary - smälikhet

Meaning of Old Swedish word "smälikhet" (or smælikhet) in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

smälikhet Old Swedish word can mean:

smälikhet (smælikhet)
1) skymf, föroläMPning, smälek. o hwat mykyn oc marghfallir var thässa wtländningians orättir oc smälikhet (o quot et quantæ fiunt injuriæ advenis) KLemning. 1860. SFSS.">Bo 15. göra os smälikhet (contumelias) KLemming. Bd 1--5. 1857--84. -- Med den vid citat härur stundom förekommande föRKortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhändiga utkasten af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.">Bir 2: 25. " vm nakor man giordhe sins owins biläte smälikhet ok skadha" ib 1: 111. " thola tholomedhelika smälikhet" ib 355. ib 14. MP 1: 32. KL 142. " vm smälikhet oc obrydhilse ib 268. thetta. .. som. .. brödhirine göra mik til smälikhet" ib 39. RK 1: 2131. Lg 334. " kördho the han fran sik mz smälikhet oc obrygdhilsom" KL 46. KLemming. Bd 1--5. 1857--84. -- Med den vid citat härur stundom förekommande föRKortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhändiga utkasten af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.">Bir 1: 42, 267. Lg 333. " j dagh haffwir iak idher aff hänt egypti förekast älla smälighet (oppbrbrium Ægypti)" MB 2: 12. " ofwärfar mz thulimodh thera hat och smälikhet som wm thik bakdanta" Lgren. 1866.">Ber 116. ib 119.
smälikhet (smælikhet)
2) förakt (för), ringaktning (af). mykin mildhet gör näfstinna smälikhet (dissolutionem disciplinæ Lgren. 1866.">Ber 229.
smälikhet (smælikhet)
3) ringhet. " thiäna ij thulke ödhmiukt oc smälikhet" KL 252. ib 251. " thu. .. atirgömde thik swa storan fatikdom. smälikhet (vilitatem) oc hwaslikhet" KLemning. 1860. SFSS.">Bo 35. KLädhesens smälikhet (vile vestimentum) Lgren. 1866.">Ber 32. Jfr forsmälikhet.

Orthography: Early Old Swedish used different letters for ä and ö, so smälikhet may have also been written as smælikhet

Part of speech: nn

Alternative forms or notes:
  • -heet KL 142.
  • smälekhet Lg 333.
  • smälighet MB 2: 12.
  • smäligheet RK 1: 2131.
  • smälikhet Bir 2: 25),

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᛋᛘᛅᛚᛁᚴᚼᚽᛏ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Similar entries:

Works and authors cited:

Ber
Helige Bernhards Skrifter. Utg. af H. Wieselgren. 1866.
Bir
Heliga Birgittas Uppenbarelser. Utg. af G. E. Klemming. Bd 1--5. 1857--84. -- Med den vid citat härur stundom förekommande förkortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhändiga utkasten af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.
Bo
Bonaventuros Betraktelser. Utg. av G. E. Klemning. 1860. SFSS.
KL
Klosterläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.
Lg
Ett Forn-Svenskt Legendarium. Efter gamla handskrifter af G. Stephens. Första bandet. Andra bandet. 1847--58. -- Särskildt citeras de här aftryckta Codex Bureanus (Bu) och Codex Bildstenianus (Bil), så framt icke senare ändringar i dessa handskrifter afses.
Lg 3
Ett Forn-Svenskt Legendarium. Efter gamla handskrifter af G. Stephens. Tredje bandet. 1874.
MB
Svenska Medeltidens Bibelarbeten. Utg. af G. E. Klemming. Del. 1, 2. 1848--55.
MP
Svenska Medeltids-postillor. Utg. af G. E. Klemming. Fortsatta af R. Geete. Del. 3, 4, 5. 1893--1910. SFSS.
RK
Svenska Medeltidens Rim-Krönikor. Utg. af G. E. Klemming. Del. 1--3. 1865--68. Med RK 1 utan vidare tillägg förstås Gamla eller Eriks-Krönikan; då något af de öfvriga i första bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.
➞ See all works cited in the dictionary

Back