Smälla

Old Swedish Dictionary - smälla

Meaning of Old Swedish word "smälla" (or smælla) in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

smälla Old Swedish word can mean:

smälla (smælla)
1) smälla, dåna. opersonl. sa smAll i skogen aff theris slagh som thordon slar Allius. 1850--54.">Di 78.
smälla (smælla)
2) smälta sönder, med smäll el. skarpt ljud springa sönder. hans waghn i stykke smAl Al 9136.
smälla (smælla)
3) med smäll el. häftigt buller afskjutas el. aflossas. piil och byssor moth konungen smAl RK 3: 1058.
smälla (smælla)
4) genom af smäll åtföljd explosion åstadkomma (skott). om skjutgevär. wid hwart thz skot ther byssan smAl RK 2: s. 347.

Orthography: Early Old Swedish used different letters for ä and ö, so smälla may have also been written as smælla

Part of speech: vb

Grammatical aspect: v.

Alternative forms or notes:
  • smal Al 9136 ; RK 2: s. 347, 3: 1058. small Di 78 ),

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᛋᛘᛅᛚᛚᛆ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Similar entries:

Works and authors cited:

Di
Sagan om Didrik af Bern. Utg. af G. O. Hyltén-Cavallius. 1850--54.
Al
Konung Alexander. Utg. af G.E. Klemming. 1862.
RK
Svenska Medeltidens Rim-Krönikor. Utg. af G. E. Klemming. Del. 1--3. 1865--68. Med RK 1 utan vidare tillägg förstås Gamla eller Eriks-Krönikan; då något af de öfvriga i första bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.
➞ See all works cited in the dictionary

Back