Smälteliker

Old Swedish Dictionary - smälteliker

Meaning of Old Swedish word "smälteliker" (or smælteliker) in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

smälteliker (smælteliker)
19 möjligt att smälta. mångehande tingh ärw smelteligen som wax, sallt, alun PMSkr 607 (senare avskr.). 2) möjlig att smälta el. diregera. digestibilis. .. väl smälteliger GU C 20 s. 186.

Orthography: Early Old Swedish used different letters for ä and ö, so smälteliker may have also been written as smælteliker

Part of speech: av

Grammatical aspect: adj.

Alternative forms or notes:
  • -liger.
  • smelteligen) ,

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᛋᛘᛅᛚᛏᚽᛚᛁᚴᚽᚱ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Similar entries:

Works and authors cited:

GU
Glossarii Latino-Svethici specimen vetustum. E cod. mscr. Bibliothecæ Reg. Acad. Upsal. Diss. Ups. præs. J. H. Schröder. 1845.
PM
Peder Månssons Stridskonst och Stridslag. Utg. af G. O. Hyltén-Cavallius. 1845.
GU C 20
Latinskt-Svenskt glossarium efter Cod. Ups. C 20. Utg. av E. Neuman. S 1--583. 1918--20, (hand 2) s. 1--169. 1938--42. SFSS.
PMSkr
Peder Månssons Skrifter på svenska. Utg. af R. Geete. 1913--15. SFSS.
➞ See all works cited in the dictionary

Back