Smar

Old Swedish Dictionary - smar

Meaning of Old Swedish word "smar" in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

smar Old Swedish word can mean:

smar
L.
smar
1) liten. a) om rum. thän vägh ther badhe var litin ok sma Iv 676. Bern. Utg. af G. O. Hyltén-Cavallius. 1850--54.">Die. Utg. af J. A. Ahlstrand. 1853.">Fr 103. " Bern. Utg. af G. O. Hyltén-Cavallius. 1850--54.">Die. Utg. af J. A. Ahlstrand. 1853.">Fri ok Bern. Utg. af G. O. Hyltén-Cavallius. 1850--54.">Die. Utg. af J. A. Ahlstrand. 1853.">Frälse hwar nyte sit badhe stort smaat ok lit" KLemming. 1862.">Al 5388. - pl. små. brast afguþa Lg.">Bilätte KLemming. 1862.">Alt lii sma stykke Lg.">Bu 155. ib 152. Lg.">Bil 402. mange bäkkia ok sma göra stora aa GO 37. stor skip liggia a lande mädhan sma gaa til sio ib 504. kooll brändh aff. . smam qwistom PM 11. " aff thenne sma fugla" Bern. Utg. af G. O. Hyltén-Cavallius. 1850--54.">Dikter och rim. Utg. af G. E. KLemming. 1881--82. SFSS.">MD (S) 268. - Superl. minst. gwlith liggher widher KLemning. 1860. SFSS.">Bottnen som smärsta gryn KLemming 1--10. 1883--86.">LB 9: 113 ; jBern. Utg. af G. O. Hyltén-Cavallius. 1850--54.">Die. Utg. af J. A. Ahlstrand. 1853.">Fr 3: b) om antKLemming. 1862.">Al? try hundrad folk lotho the ther aa bade thz störe ok swa thz sma tw hundradha men wel föra ok hundrada ther arbeide skullo göra KLemming. Del. 1--3. 1865--68. Med RK 1 utan vidare tillägg förstås Gamla eller Eriks-Krönikan; då något af de öfvriga i första bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RK 1: 1641.
smar
2) ringa, oansenlig, obetydlig, mindre, betydande. the lot scruffua saman smat ok storth KLemming. Del. 1--3. 1865--68. Med RK 1 utan vidare tillägg förstås Gamla eller Eriks-Krönikan; då något af de öfvriga i första bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RK 1: (sfgn) s. 190. - pl. swa ära farne marghe kämpa flere sma ok store KLemming. 1862.">Al 17. - komp. ringare, mindre betydande. konunga oc första badhe smärre oc swa största KLemming. 1862.">Al 9886. Iv 4564.
smar
3) bestående af små delar el. stycken, fin. hänna haar var Sua som smat bränt byske KLemming. Bd 1--5. 1857--84. -- Med den vid citat härur stundom förekommande förkortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhänBern. Utg. af G. O. Hyltén-Cavallius. 1850--54.">Diga utkasten af Birgitta, med Bern. Utg. af G. O. Hyltén-Cavallius. 1850--54.">Dikt Engelens Bern. Utg. af G. O. Hyltén-Cavallius. 1850--54.">Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.">Bir 2: 96. " mirra [är] somlikin sma ok som stoor" KLemming 1--10. 1883--86.">LB 4: 342. " böriadhe han scriffua the bönena i swa smaa script som han KLemming. 1862.">Aldra smäst kunne" Lg 3: 8. " iak skKLemming. 1862.">All för huggen warda sa sma som en fisk" Bern. Utg. af G. O. Hyltén-Cavallius. 1850--54.">Di 151. " fiöl appollo viþ iorþ. ok löstes i sma muld som mKLemming. 1862.">Alin vare" Lg.">Bu 505. " smat miöl" Lg 977. the slogho then mwr KLemming. 1862.">Allan swa sma KLemming. Del. 1--3. 1865--68. Med RK 1 utan vidare tillägg förstås Gamla eller Eriks-Krönikan; då något af de öfvriga i första bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RK 1: 4324. ib 4294. stötha the stenen. .. smaan som gryn PM LI. maghen aff wlffwen toKLemming. Del. 1--3. 1865--68. Med RK 1 utan vidare tillägg förstås Gamla eller Eriks-Krönikan; då något af de öfvriga i första bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RKadher och sliiktadher vel sma KLemming 1--10. 1883--86.">LB 2: 9. " skKLemming. 1862.">Al man tgha hwsslöök ok stampa han sman" ib. " taka pila lööff och stötha tz smath" ib 7: 4 ib 2: 11, 44, 3: 171, 5: 77, 7: 11. - Superl. taka smästa hwrhe myöl KLemming 1--10. 1883--86.">LB 3: 169. ib 35.
smar
4) fin, bestående af fina trådar, tunn. seKLemming. Del. 1--3. 1865--68. Med RK 1 utan vidare tillägg förstås Gamla eller Eriks-Krönikan; då något af de öfvriga i första bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RKia aff smat läript Lg.">Bil 902. ginom ät smath KLädhe KLemming 1--10. 1883--86.">LB 5: 77. - pl. dat. smam och smam ok smam, adv. i små delar el. stycken. han þorpte väl vi þ at þipia smam (i små gåfvor) som förra gaaf ofstorom Lg.">Bu 18. " är thz swa at han (blodet) är hardher oc swartir tha scKLemming. 1862.">Al människian lata opta oc smaam (i små portioner)" KLemming 1--10. 1883--86.">LB 5: 292. " thz thz thunna piis drypir smam (droppvis) ib. var herra han gör oc gifwir reuelaciones oc hughnadh sma oc smam (per partes)" KLemning. 1860. SFSS.">Bo 19. - småninGOm. the aghn älla thän thorn som fästir är j kötit när hiärtat är ey rasKLica oc bradhelica oprywande vtan smaam (paulatim) ok lättelica synBern. Utg. af G. O. Hyltén-Cavallius. 1850--54.">Dirskärande KLemming. Bd 1--5. 1857--84. -- Med den vid citat härur stundom förekommande förkortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhänBern. Utg. af G. O. Hyltén-Cavallius. 1850--54.">Diga utkasten af Birgitta, med Bern. Utg. af G. O. Hyltén-Cavallius. 1850--54.">Dikt Engelens Bern. Utg. af G. O. Hyltén-Cavallius. 1850--54.">Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.">Bir 3: 319. " smam ok smam sankar fatigh kuna sik barn saman" GO 137. " leþas smam oc smam (paulatim) i krasa siþvänio" KL 185. " watnit wäxande smam ok smam. .. vpfyllir KLemming. 1862.">Alt skipit" KLemming. Bd 1--5. 1857--84. -- Med den vid citat härur stundom förekommande förkortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhänBern. Utg. af G. O. Hyltén-Cavallius. 1850--54.">Diga utkasten af Birgitta, med Bern. Utg. af G. O. Hyltén-Cavallius. 1850--54.">Dikt Engelens Bern. Utg. af G. O. Hyltén-Cavallius. 1850--54.">Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.">Bir 1: 36. KL 188. KLemning. 1860. SFSS.">Bo 55. KLemming. Bd 1--5. 1857--84. -- Med den vid citat härur stundom förekommande förkortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhänBern. Utg. af G. O. Hyltén-Cavallius. 1850--54.">Diga utkasten af Birgitta, med Bern. Utg. af G. O. Hyltén-Cavallius. 1850--54.">Dikt Engelens Bern. Utg. af G. O. Hyltén-Cavallius. 1850--54.">Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.">Bir 1: 42, 299, 3: 74, 169, 216. Ber 11. Su 452. - Superl. best. form. þät smästa, adv. i de minsta stycken, det finaste. i förening med en form af kunna. tätta trätt skKLemming. 1862.">Al man skära eller skaffwa ted smärsta man an KLemming 1--10. 1883--86.">LB 7: 310. " filade thz sönder thz smersta han kunde" Bern. Utg. af G. O. Hyltén-Cavallius. 1850--54.">Di (Cod.) 316. - (sma för sama: thz sma wiKLemming. Del. 1--3. 1865--68. Med RK 1 utan vidare tillägg förstås Gamla eller Eriks-Krönikan; då något af de öfvriga i första bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RKith Lg 3: 144).

Part of speech: av

Grammatical aspect: adj.

Alternative forms or notes:
  • sma.
  • sma LB 4: 342. n. (nom., ack.) smat. smaat. smoth LB 2: 11.
  • sman. smaan. sma RK 1: 4294, 4324 ; Fr 103 (på alla tre ställena i rimsl.). f. sma Bu 505.
  • smaa Lg 3: 8. pl. nom. m. sma GO 37 ; Al 17. n. (nom., ack.) sma. ack. m. sma Bu 152.
  • smaa LB 2: 44.
  • smam. smaam. komp. smärre L.; Al 9886.
  • smärrä Iv 4564. superl.
  • smäster: -a LB 3: 35 ; 169; smäst Lg 3: 8.
  • smärster: -a LB 7: 310, 9: 113.
  • smerster: -a Di (Cod. B) 316),

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᛋᛘᛆᚱ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Works and authors cited:

Al
Konung Alexander. Utg. af G.E. Klemming. 1862.
Bil
Codex Bildstenianus. Se Lg.
Bu
Codex Bureanus. Se Lg.
Fr
Hertig Fredrik af Normandie. Utg. af J. A. Ahlstrand. 1853.
GO
Gamla Ordspråk. Utg. af H. Reuterdahl. 1840.
Iv
Herr Ivan Lejonriddaren. Utg. af J. W. Liffman och G. Stephens. 1849.
LB
Läke- och Örte-Böcker. Utg. af G. E. Klemming 1--10. 1883--86.
MD
Svenska Medeltids dikter och rim. Utg. af G. E. Klemming. 1881--82. SFSS.
PM
Peder Månssons Stridskonst och Stridslag. Utg. af G. O. Hyltén-Cavallius. 1845.
RK
Svenska Medeltidens Rim-Krönikor. Utg. af G. E. Klemming. Del. 1--3. 1865--68. Med RK 1 utan vidare tillägg förstås Gamla eller Eriks-Krönikan; då något af de öfvriga i första bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.
Bir
Heliga Birgittas Uppenbarelser. Utg. af G. E. Klemming. Bd 1--5. 1857--84. -- Med den vid citat härur stundom förekommande förkortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhändiga utkasten af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.
Di
Sagan om Didrik af Bern. Utg. af G. O. Hyltén-Cavallius. 1850--54.
Lg
Ett Forn-Svenskt Legendarium. Efter gamla handskrifter af G. Stephens. Första bandet. Andra bandet. 1847--58. -- Särskildt citeras de här aftryckta Codex Bureanus (Bu) och Codex Bildstenianus (Bil), så framt icke senare ändringar i dessa handskrifter afses.
Lg 3
Ett Forn-Svenskt Legendarium. Efter gamla handskrifter af G. Stephens. Tredje bandet. 1874.
Ber
Helige Bernhards Skrifter. Utg. af H. Wieselgren. 1866.
Bo
Bonaventuros Betraktelser. Utg. av G. E. Klemning. 1860. SFSS.
KL
Klosterläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.
Su
H. Susos Gudeliga Snilles Väckare. Utg. af R. Bergström. 1868--70.
➞ See all works cited in the dictionary

Also available in related dictionaries:

This headword also appears in dictionaries of other languages closely related to Old Swedish.

Back