Smar n smath. smaat. smaatt stb 1 329 småth trof 215. ack. m. sman vk j 38 snaab ib 30 32. f. sma pmskr 386 .

Old Swedish Dictionary - smar n smath. smaat. smaatt stb 1 329 småth trof 215. ack. m. sman vk j 38 snaab ib 30 32. f. sma pmskr 386 .

Meaning of Old Swedish word "smar n smath. smaat. smaatt stb 1 329 småth trof 215. ack. m. sman vk j 38 snaab ib 30 32. f. sma pmskr 386 ." in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

smar n smath. smaat. smaatt stb 1 329 småth trof 215. ack. m. sman vk j 38 snaab ib 30 32. f. sma pmskr 386 . Old Swedish word can mean:

smar n smath. smaat. smaatt stb 1 329 småth trof 215. ack. m. sman vk j 38 snaab ib 30 32. f. sma pmskr 386 .
A) liten. a) om sak. thär j läth. .. ena sma skal myöl aff amidum STridskonST och STridslag. Utg. af G. O. Hyltén-Cavallius. 1845.">PMSSkr 386. b) am antal? Jfr R, Pipping, Kommentar t. Erikskrönikan 459 f. c) om person. liten till vä'xten, småväxt. sma lönse sagdis för rättha ath han skulle bitala. .. ATb 1: 323 (1470). ib 333 (1470). thz folk (ɔ: myrmdonierna) war lytet oc småth oc swardt Troj 215. 2) ringa, oansenlig, obetydlig, mindre betydande. - n. smat, småsaker, småting. STb 1: 329 (1482). han hade STolit ena theen kanna, ij (2) halffSTop och annat mykit smaat ib 2: 577 (1491). ib 3: 317 (1496).
smar n smath. smaat. smaatt stb 1 329 småth trof 215. ack. m. sman vk j 38 snaab ib 30 32. f. sma pmskr 386 .
dat. smam ok smam småningom. thär äpther böriadhe hon smam oc smaam läsa jomffru maria psaltara JMPs 404. - superl. beST. form. *smärSTa, adv. i de minSTa STyckern, så fint som möjligt. tak flädhra aff pernice. .. aldra smärSTa skwrna STridskonST och STridslag. Utg. af G. O. Hyltén-Cavallius. 1845.">PMSkr 516.

Part of speech: av

Additional information: adj. L.

Grammatical aspect: adj.

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᛋᛘᛆᚱ:ᚿ:ᛋᛘᛆᛏᚼ.:ᛋᛘᛆᛆᛏ.:ᛋᛘᛆᛆᛏᛏ:ᛋᛏᛒ:1:329:ᛋᛘᚮᛏᚼ:ᛏᚱᚮᚠ:215.:ᛆᚴᚴ.:ᛘ.:ᛋᛘᛆᚿ:ᚠᚴ:ᛁ:38:ᛋᚿᛆᛆᛒ:ᛁᛒ:30:32.:ᚠ.:ᛋᛘᛆ::ᛕᛘᛋᚴᚱ:386:.
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Works and authors cited:

PM
Peder Månssons Stridskonst och Stridslag. Utg. af G. O. Hyltén-Cavallius. 1845.
ST
Själens Tröst. Utg. af G. E. Klemming. 1871--73.
ATb
(el. ATb 1), ATb 2, ATb 3 Arboga stads tänkebok I--III. Utg. av Erik Noreen och Torsten Wennström. 1935--40. SFSS.
Troj
Historia Trojana. Från latinet öfversatt till svenska år 1529. Utg. af R. Geete. 1892. SFSS.
MP
Svenska Medeltids-postillor. Utg. af G. E. Klemming. Fortsatta af R. Geete. Del. 3, 4, 5. 1893--1910. SFSS.
PMSkr
Peder Månssons Skrifter på svenska. Utg. af R. Geete. 1913--15. SFSS.
➞ See all works cited in the dictionary

Back