Smidhe

Old Swedish Dictionary - smidhe

Meaning of Old Swedish word "smidhe" in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

smidhe Old Swedish word can mean:

smidhe
L.
smidhe
1) smide, smidning, utförande af arbet i järn (el. trä). viij thwsand slögha män til Alzskona grerning oc smidhe MB 1: 9. ib 164. " margha konSTer oc smidhe hörir til hwsa gärdh, oc tho kAllas thz Alt en bygning oc hwsagerdh, fore thy at byghning är ändelik skäl oc skuld Alzskyns smidhis SOm ther thiäna til" ib 456.
smidhe
2) smide, genom smidande utfördt arbete. MB 1: 92. " thz war ekke melias smide" Di 45. " for eth faat iärn i smidhe v maSTås Gamla eller Eriks-Krönikan; då något af de öfvriga i förSTa bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RK. for eth skippundh STangeiärn i smidhe grofft. .. hAlffthridhie maSTås Gamla eller Eriks-Krönikan; då något af de öfvriga i förSTa bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RK" SO 73 (möjl. att föra till 1). the riikheet a hans (sköldens) smidhe la är mik seent at sighia STrand. 1853.">Fra STrand. 1853.">Fr 97. - med konSTfärDighet utfördt fint arbete af metAll, i sht af guld el. silfver, smycke. reddo til gangara ok forgylt smide ok god klede hon skulle i ridhe STås Gamla eller Eriks-Krönikan; då något af de öfvriga i förSTa bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RK 1: 610. " dyr klede ok dyr smide lotho the tha skära ok göra" ib 3495. sölff oc gul bade dysing oc smijde ib (Albr) s. 211. kan ey finnas j rikesens göma. .. hwazske peninga eller smyda ib 2: 536. ST 222. " minna huSTru smidhe" SD NS 1: 678 (1407). - JSTrand. 1853.">Fr arma-, axla-, er-, grof-, iärn-smidhe.

Part of speech: nn

Alternative forms or notes:
  • smijde.
  • smyda )
  • smidhis iärn
  • smidhes-.
  • smides- )

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᛋᛘᛁᚦᚼᚽ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Similar entries:

Works and authors cited:

MB
Svenska Medeltidens Bibelarbeten. Utg. af G. E. Klemming. Del. 1, 2. 1848--55.
Al
Konung Alexander. Utg. af G.E. Klemming. 1862.
Di
Sagan om Didrik af Bern. Utg. af G. O. Hyltén-Cavallius. 1850--54.
Fr
Hertig Fredrik af Normandie. Utg. af J. A. Ahlstrand. 1853.
RK
Svenska Medeltidens Rim-Krönikor. Utg. af G. E. Klemming. Del. 1--3. 1865--68. Med RK 1 utan vidare tillägg förstås Gamla eller Eriks-Krönikan; då något af de öfvriga i första bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.
SD
Svenskt Diplomatarium. Bd 6 s. 265--584. 1916--21. Bd 8 s. 1--272. 1953.
SD NS
(Svenskt Diplomatarium. Ny Serie.) Svenskt Diplomatarium från och med år 1401. Bd 3. Utg. genom C. Silfverstolpe. 1885--1902. -- Bd 4 s. 1--240. Utg. genom K. H. Karlsson. 1903--1904.
SO
Skrå-Ordningar. Utg. af G. E. Klemming. 1856.
ST
Själens Tröst. Utg. af G. E. Klemming. 1871--73.
➞ See all works cited in the dictionary

Back