Smiker

Old Swedish Dictionary - smiker

Meaning of Old Swedish word "smiker" in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

smiker
smek, smeksamhet; smicker mongelwnd komber hon (lyckan) mz sitt smyker RK 3: (sista forts) 5799. " försmanades wärldenna smekker" LfK 37. ib 55. ofrestadh af thera lof ok smikkir Bo 104. " än thu skodhar thik innantill vidhir sannindinna lius vtan skrymtan ok dömir thik ther äptir vtan smikkir" ib 40.

Part of speech: nn

Alternative forms or notes:
  • smyker RK 3: (sista forts.) 5799 (i rimsl. med swiiker). smeker LfK 55. smekker ib 37),
  • smikra ord ,

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᛋᛘᛁᚴᚽᚱ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Similar entries:

Works and authors cited:

Bo
Bonaventuros Betraktelser. Utg. av G. E. Klemning. 1860. SFSS.
LfK
Skrifter till Läsning för Klosterfolk. Utg. af F. A. Dahlgren. 1875.
RK
Svenska Medeltidens Rim-Krönikor. Utg. af G. E. Klemming. Del. 1--3. 1865--68. Med RK 1 utan vidare tillägg förstås Gamla eller Eriks-Krönikan; då något af de öfvriga i första bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.
➞ See all works cited in the dictionary

Back