Smikra

Old Swedish Dictionary - smikra

Meaning of Old Swedish word "smikra" in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

smikra
smeka, visa vänlighet (mot); visa sig inställsam (mot); smickra. med prep. for. smek thin bondha äller smikra för honom MB 2: 115. - bildl. smeka, tjusa, locka. än tho at hon (verlden) smikkrar vtantil. tho lönis thz innantil som biter Su 409. - med prpep. for. wärlden sikra for them (eis blanditur) mz hedher rikedomom oc alzkona luta RKortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhändiga utkasten af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.">Bir 4: 70. - visa vänlighet, småle. en tiid smekrar hon (lyckan) mz bliid ansicth RK 3: (sista forts.) 5795.

Part of speech: vb

Grammatical aspect: v.

Alternative forms or notes:
  • smikkra.
  • smekra.
  • -ar )
  • smikra sik , smickra sig, hysa falsk inbillning. the hedhir girughe ok the som latas mykyt vita. smikra sik oc mena sik vilia afla siälana. swa som the komin swa bätir aat. at göra annars säila gagn ok helso (blandiuntur sibi. .. sub specie hucri aminarum, quasi sic melius possint intendere aliorum saluti) Bo 99.

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᛋᛘᛁᚴᚱᛆ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Similar entries:

Works and authors cited:

Bir
Heliga Birgittas Uppenbarelser. Utg. af G. E. Klemming. Bd 1--5. 1857--84. -- Med den vid citat härur stundom förekommande förkortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhändiga utkasten af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.
MB
Svenska Medeltidens Bibelarbeten. Utg. af G. E. Klemming. Del. 1, 2. 1848--55.
RK
Svenska Medeltidens Rim-Krönikor. Utg. af G. E. Klemming. Del. 1--3. 1865--68. Med RK 1 utan vidare tillägg förstås Gamla eller Eriks-Krönikan; då något af de öfvriga i första bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.
Su
H. Susos Gudeliga Snilles Väckare. Utg. af R. Bergström. 1868--70.
➞ See all works cited in the dictionary

Back