Smiörpänningar

Old Swedish Dictionary - smiörpänningar

Meaning of Old Swedish word "smiörpänningar" (or smiørpænningar) in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

smiörpänningar (smiørpænningar)
, m pl. penningskatt ersättande el. motsvarande en i smör utgående skatt.. .. hvad ides (!) hellzst böör paa crones wägna wt at göre som är scattafä smör päninga sakörer Värmland förr och nu 1920 s. 24 (1471).

Orthography: Early Old Swedish used different letters for ä and ö, so smiörpänningar may have also been written as smiørpænningar

Alternative forms or notes:
  • smör päninga )

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᛋᛘᛁᚯᚱᛕᛅᚿᚿᛁᚿᚵᛆᚱ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.


Back