Smittogher

Old Swedish Dictionary - smittogher

Meaning of Old Swedish word "smittogher" in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

smittogher
oren. " thz smörilse var reet ok mz engo smittogho blandat" MP 2: 73. " smittogha oc orena väggia (parietes maculosi)" Bir 2: 327. astunda han at insaa ok inplanta nakot lastelikit ok smittogt (vitiosum) j mit gul ib 1: 235. - oren, besmitelig (i moralisk mening el. efter den Mosaiska lagen). hylla the syndogha siälinna fylsko at hon skuli ey synas smittogh (masculosa) j minne asyn Bir 1: 288. " beuisa höghfärdhin klärkmanna gerninga smittogha oc stygga for gudhi" ib 2: 131. vteluktom allom smittoghom licammans lusta ib 156. " j bland them äru some smittoghe ok orene swa som fwle ängla" ib 3: 365. " ath thu. .. reensa mik smittogha ath jak vari vtan smitto" Ber 283. skal han (den spetälske) ropa fore hwariom manne, oc sighia sik wara fwlan oc smittoghan MB 1: 363. Bir 1: 300, 2: 106, 320, 3: 253. LfK 74.

Part of speech: av

Grammatical aspect: adj.

Alternative forms or notes:
  • smittogt Bir 1: 235.
  • smittoght ib 2: 350. " smittogh (för -oght )" ib 1: 300.
  • smittokt ib 2: 106),

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᛋᛘᛁᛏᛏᚮᚵᚼᚽᚱ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Similar entries:

Works and authors cited:

Ber
Helige Bernhards Skrifter. Utg. af H. Wieselgren. 1866.
Bir
Heliga Birgittas Uppenbarelser. Utg. af G. E. Klemming. Bd 1--5. 1857--84. -- Med den vid citat härur stundom förekommande förkortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhändiga utkasten af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.
LfK
Skrifter till Läsning för Klosterfolk. Utg. af F. A. Dahlgren. 1875.
MB
Svenska Medeltidens Bibelarbeten. Utg. af G. E. Klemming. Del. 1, 2. 1848--55.
MP
Svenska Medeltids-postillor. Utg. af G. E. Klemming. Fortsatta af R. Geete. Del. 3, 4, 5. 1893--1910. SFSS.
➞ See all works cited in the dictionary

Back