Smiugha

Old Swedish Dictionary - smiugha

Meaning of Old Swedish word "smiugha" in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

smiugha
smyga, smyga sig, krypa, tränga sig (genom). jak munde gönum swärdhin smyugha Bil 475. " oleum teknar wars herra nadher i allom sacramentis, som smygha genom likamin til hiärtath" MB 1: 480. hälghe män äpter domadgh wardha swa liwse oc gönom skäre, at iämsköt som en seer til annan oc thänker, tha smygher hans hugher genom hans sawit ib 54. waare likama wardha tha swa rene oc skäre oc liwse, oc hughin kraptogher at smygha, at eens mantz hugh hawer änkte skiwl for andrum ib 56. - intränga i. med ack. ödhmiwkx mantz bön. .. smygher hiMBlana MB 1: 316. - Jfr up smiugha.

Part of speech: vb

Grammatical aspect: v.

Alternative forms or notes:
  • smyugha Bil 475.
  • smygha MB 1: 56, 480.

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᛋᛘᛁᚢᚵᚼᛆ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Similar entries:

Works and authors cited:

Bil
Codex Bildstenianus. Se Lg.
MB
Svenska Medeltidens Bibelarbeten. Utg. af G. E. Klemming. Del. 1, 2. 1848--55.
➞ See all works cited in the dictionary

Back