Smyrilse

Old Swedish Dictionary - smyrilse

Meaning of Old Swedish word "smyrilse" in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

smyrilse Old Swedish word can mean:

smyrilse
oftast pl. och f.
smyrilse
1) smörjelse, smörjande. " fämpta sacramentum är yterste smörilse eller olning" SvKyrkobr 46. ib 47 (se ovan undersmyria, v.). 2) smörjelse, salva. cecroma. .. enahanda smörielse GU C 20 s. 101. aller wärker. .. läkes bäth mädh smorilsom PMSkr 231. - Jfr dyr-, dyrbära-smyrilse.

Part of speech: nn

Alternative forms or notes:
  • smörilse.
  • smörielse GU C 20 s. 101.
  • smorilse: -om PMskr 231),
  • *smyrilsa kar ,
  • *smyrilsa makare ,

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᛋᛘᛦᚱᛁᛚᛋᚽ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Similar entries:

Works and authors cited:

GU
Glossarii Latino-Svethici specimen vetustum. E cod. mscr. Bibliothecæ Reg. Acad. Upsal. Diss. Ups. præs. J. H. Schröder. 1845.
PM
Peder Månssons Stridskonst och Stridslag. Utg. af G. O. Hyltén-Cavallius. 1845.
GU C 20
Latinskt-Svenskt glossarium efter Cod. Ups. C 20. Utg. av E. Neuman. S 1--583. 1918--20, (hand 2) s. 1--169. 1938--42. SFSS.
PMSkr
Peder Månssons Skrifter på svenska. Utg. af R. Geete. 1913--15. SFSS.
SvKyrkobr
Svenska Kyrkobruk under medeltiden. Utg. af R. Geete. 1900. SFSS.
➞ See all works cited in the dictionary

Back