Snäkkia

Old Swedish Dictionary - snäkkia

Meaning of Old Swedish word "snäkkia" (or snækkia) in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

snäkkia (snækkia)
ett slags (mindre) fartyg. Jfr Hj. FAlk, Altnord. Seewesen 102. dromo onis. .. snäkkia GU C 20 s. 202. ffascelus. .. snekkia en ö oc enahanda skawell GU C 20 s. 255. ena nyo snekkio aff xviij lästher Arfstv 19 (1461). ib 62 (1474-75). then nya snäkkian som fran finland kom GPM 2: 332 (1509). - om krigsfartyg som det åligger ett härad el. skeppslag att bygga och utrusta. om idher snäkke lagh j norfinna oc sudherfinna wilia wy tillota at hwart härade haffue j snäkkia aff xvj lesther oc en sköttabaath aff vj lester eller vij ferdoghe tiiill rikinsins tiänist jnnan pingx daga Svartb (Skokl) 441 (1450).

Orthography: Early Old Swedish used different letters for ä and ö, so snäkkia may have also been written as snækkia

Part of speech: nn

Alternative forms or notes:
  • snekkia.
  • snäkkio lagh
  • snäkke- )
  • *snäkkiolags thing (snäckielagx-),
  • snäkkio pänningar , m. pl. snäckpenningar, avgift varigenom ett härad friköpte sig från skyldighet att bygga och utrusta krigsfartyg, böter för försumlighet i fullgörandet av denna skyldighet. Se Sdw 2: 1303 och jfr F. Dovring, De stående skatterna på jord 1400-1600 s. 25. RApapp 1452 15/6 (enl. Dovring a.a.). Raperg 1464 20/10 (vidim. 1493, d:o).
  • *snäkkio skalle
  • snäkio- )

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᛋᚿᛅᚴᚴᛁᛆ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Similar entries:

Works and authors cited:

Al
Konung Alexander. Utg. af G.E. Klemming. 1862.
GU
Glossarii Latino-Svethici specimen vetustum. E cod. mscr. Bibliothecæ Reg. Acad. Upsal. Diss. Ups. præs. J. H. Schröder. 1845.
PM
Peder Månssons Stridskonst och Stridslag. Utg. af G. O. Hyltén-Cavallius. 1845.
Arfstv
Arfstvisten emellan Erik Eriksson (Gyllenstjerna) och Ture Turesson (Bjelke) 1451--1480. Utg. af K. H. Karlsson. 1908. SFSS.
GPM
Gamla papper angående Mora socken. II. Arvid Siggessons brevväxling. Utg. av L. Sjödin och A. Pers. 1932.
GU C 20
Latinskt-Svenskt glossarium efter Cod. Ups. C 20. Utg. av E. Neuman. S 1--583. 1918--20, (hand 2) s. 1--169. 1938--42. SFSS.
Svartb
och Svartb (Skokl) Registrum Ecclesiæ Aboensis eller Åbo domkyrkas Svartbok med tillägg ur Skoklosters Codex Aboensis. Utg. genom R. Hausen 1890.
Svartb (Skokl)
/se Svartb/
➞ See all works cited in the dictionary

Back