Snäkkia

Old Swedish Dictionary - snäkkia

Meaning of Old Swedish word "snäkkia" (or snækkia) in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

snäkkia (snækkia)
ett slags mindre fartyg; omtAladt i sht ss krigsfaryg. Jfr Weinhold, Altnord. Le.b s. 137; Hildebrand, Sveriges Medeltid 1: 1014. skuto wt snekkior ok löpande skutör RK 1: 107. " snekkior mang ok budzor stora" ib 3045. " aff snäkkor ok karwa oc löpe skutor" ib 3562. " hermen fan hagne oc flere ware som thz budskap sculle fare mx xxj pa en snekkia" ib 2: 3284. han. .. mz twa snekkior theden far ib 6047. lot han slepar göra bata oc snekkior sunnan offuer föra ib 6067. mz xvj snäcker oc sköttebaata ib 8937. ib 9039, 9615. " go til oges sneckä" FH 6: 47 (1457). " willä go till sneckän" ib. " the haffua forsammath offuer xx oc cm lydugior sneckor stwra jacther och kaweser ib 369 (1495, gammAl afskr.). nauis quedam dicta snekkia" Scr. rer. svec. III. 2: 277. - om krigsfartyg som det åligger ett härad att bygga och utrusta. at wi (näml. kon. Albrekt) hafwm takit til warra nytto. .. ena snäkkio af skäRKinda härädhe. mädh hwilko the pläghadho oss til rikikesins wärio fölghia. . oc ärum the härädheno plictoghe ena swa godha snäkkio i gen giffwa BergfAlk, Om Svenska jordens beskattning s. 54 (uRK. fr. 1376). oss snäkkio hAlda ib. " for the snäkkio iac hafuer af them takit" ib. " considerata paucitate hominum tributariorum in prouncia norbohundere existencium, qui nobis hactenus cum duabus nauibus expedicionAlibus dictis snækkio et viris ac armis ad ispas pertinentibus, satis onerose seruie consuenerant" BSH 1: 199 (1387). Jfr härads snäkkia.

Orthography: Early Old Swedish used different letters for ä and ö, so snäkkia may have also been written as snækkia

Part of speech: nn

Alternative forms or notes:
 • snäkkio banaþer
 • snäkkiu- )
 • snäkkio bygning
 • snäkio- )
 • snäkkio friþer
 • snäkkiu- )
 • snäkkio lagh ,
 • snäkkio pänningar
 • -päningar.
 • snäkio päningar),
 • snäkkio thiänist ,

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᛋᚿᛅᚴᚴᛁᛆ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Similar entries:

Works and authors cited:

Al
Konung Alexander. Utg. af G.E. Klemming. 1862.
Ber
Helige Bernhards Skrifter. Utg. af H. Wieselgren. 1866.
BS
Bagarnes Skrå. I Småstycken på Forn Svenska.
BSH
Bidrag till Skandinaviens historia ur utländska arkiver samlade och utgifna af C. G. Styffe. Del. 1--5. 1859--84.
FH
Handlingar till upplysning af Finlands Häfder. Utg. af A. I. Arwidsson. Del 1--9. 1846--57.
RK
Svenska Medeltidens Rim-Krönikor. Utg. af G. E. Klemming. Del. 1--3. 1865--68. Med RK 1 utan vidare tillägg förstås Gamla eller Eriks-Krönikan; då något af de öfvriga i första bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.
Scr. rer. svec.
Scriptores rerum svecicarum medii aevi. 1818 o. följ.
➞ See all works cited in the dictionary

Back