Snara

Old Swedish Dictionary - snara

Meaning of Old Swedish word "snara" in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

snara
snara. " ss fångstredskap el. ss medel att bringa på fall el. i förderf. är oos högelige for bwdet stooka eller snarwr haffwa" BSH 3: 147 (1463). slipper en foghil aff snara eller quist han tagher sik wara for tolke list swerghe thu äst nw sluppit wilt thw j the snara j gen som for war Bundhin vm thin been thz ma wel sta tik vppit MD 390. nar vngin flyghir. .. wakte sik at han girnis ey the bradh älla mat ther snara är j Bir 1: 301. " hafwande snäru mz hulke han maghe snäria hans fötir" ib 314. " än thot diäfullin är klokir tho är gudh sniällare oc starkare syndirslitande alla hans snaru" ib 2: 145. " hedhrin är een af them försto snaromen ther människan fatas oc fangas ij" Bo 94. " han skulle swikare heta, eller then som androm lägger snaro fore foot mB 1: 216. - ss redskap för att afdagataga (genom hängning). þe vänto at snäran var eigh väl at runnen" Bu 26. lagþe sik sialwm snaru um strupa ib 130. " han. .. skal som thiufuir snärias ok bindas mz snaru" MP 2: 177. haffwe the. .. skooret Budkafle medh brandh oc snara (för att antyda det straff som skulle drabba den som försummade att befordra Budkaflen) BSH 4: 111 (1486). - Jfr synda snara.

Part of speech: nn

Alternative forms or notes:
  • snära L.; -an Bu 26 ;
  • -u Bir 1: 314),

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᛋᚿᛆᚱᛆ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Similar entries:

Works and authors cited:

Bir
Heliga Birgittas Uppenbarelser. Utg. af G. E. Klemming. Bd 1--5. 1857--84. -- Med den vid citat härur stundom förekommande förkortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhändiga utkasten af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.
Bo
Bonaventuros Betraktelser. Utg. av G. E. Klemning. 1860. SFSS.
BS
Bagarnes Skrå. I Småstycken på Forn Svenska.
BSH
Bidrag till Skandinaviens historia ur utländska arkiver samlade och utgifna af C. G. Styffe. Del. 1--5. 1859--84.
Bu
Codex Bureanus. Se Lg.
MD
Svenska Medeltids dikter och rim. Utg. af G. E. Klemming. 1881--82. SFSS.
MP
Svenska Medeltids-postillor. Utg. af G. E. Klemming. Fortsatta af R. Geete. Del. 3, 4, 5. 1893--1910. SFSS.
➞ See all works cited in the dictionary

Also available in related dictionaries:

This headword also appears in dictionaries of other languages closely related to Old Swedish.

Back