Snäria

Old Swedish Dictionary - snäria

Meaning of Old Swedish word "snäria" (or snæria) in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

snäria (snæria)
1) snärja, fänga med snara, binda el. inveckla (i band el. nät). eg. och bildl. llaqueare snärya oc binda GU C 20 (hand 2) s. 64. llaqueatus snardher ib. lingin thing j werdhlene forwänder oc snär swa vnga manna hugha som quinna fäghrind oc thera vmgango Prosadikter (Barl) 72. 2) snärja, fälla, bedraga. jllicio. .. snärya oc swigha GU C 20 (hand 2)s. 11. ib. - refl. *snärias, omslingra varandra. lilionar. .. rosenar. .. hwilka tha likawäl saa omfämpnas the sik j mällan, ällir snärias hwar thera om the andra (complecantur) SpV 234.

Orthography: Early Old Swedish used different letters for ä and ö, so snäria may have also been written as snæria

Part of speech: vb

Grammatical aspect: v.

Alternative forms or notes:
  • snär.
  • *snäria sik saman , binda sig samman (med ngn annan).. . wändo bukana til saman ok snardho sik saman, ok bundho thet hardasta the formatto MP 5: 142. - Jfr insnäria.

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᛋᚿᛅᚱᛁᛆ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Similar entries:

Works and authors cited:

GU
Glossarii Latino-Svethici specimen vetustum. E cod. mscr. Bibliothecæ Reg. Acad. Upsal. Diss. Ups. præs. J. H. Schröder. 1845.
GU C 20
Latinskt-Svenskt glossarium efter Cod. Ups. C 20. Utg. av E. Neuman. S 1--583. 1918--20, (hand 2) s. 1--169. 1938--42. SFSS.
Prosadikter
Prosadikter från Sveriges medeltid. Utg. af G. E. Klemming. 1887--89. SFSS.
SpV
Speculum Virginium -- Jungfruspegel -- öfvers. från latinet af Mathias Laurentii. Utg. af R. Geete. 1897--98. SFSS.
➞ See all works cited in the dictionary

Back