Snärkia

Old Swedish Dictionary - snärkia

Meaning of Old Swedish word "snärkia" (or snærkia) in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

snärkia (snærkia)
hopkrympa, rynka. refl. snärkias, få förvridna anletsdrag? warth kesaren wrädher och grömber som eth leon, och togh snärkias och saman bitha synom thannom Lg 3: 140. - Jfr snorkin.

Orthography: Early Old Swedish used different letters for ä and ö, so snärkia may have also been written as snærkia

Part of speech: vb

Grammatical aspect: v.

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᛋᚿᛅᚱᚴᛁᛆ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Works and authors cited:

Lg
Ett Forn-Svenskt Legendarium. Efter gamla handskrifter af G. Stephens. Första bandet. Andra bandet. 1847--58. -- Särskildt citeras de här aftryckta Codex Bureanus (Bu) och Codex Bildstenianus (Bil), så framt icke senare ändringar i dessa handskrifter afses.
Lg 3
Ett Forn-Svenskt Legendarium. Efter gamla handskrifter af G. Stephens. Tredje bandet. 1874.
➞ See all works cited in the dictionary

Back