Snedher

Old Swedish Dictionary - snedher

Meaning of Old Swedish word "snedher" in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

snedher
n. adv. snett. " hwart altarä skal standa sneedh nidher af andro Hollman" Bir Extr 233. ther hwseth mötas snyt öffuan gardhen jnn vppa öster gatwne ATb 3: 115 (1501).. .. göra wärn oc vikskard oc ey ath enasth räth vth, vtan jamwäl snet bort. twärt. oc nidher PMSkr 164.

Part of speech: av

Grammatical aspect: adj.

Alternative forms or notes:
  • snet.
  • sneeth.
  • snyt) ,

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᛋᚿᚽᚦᚼᚽᚱ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Works and authors cited:

Bir
Heliga Birgittas Uppenbarelser. Utg. af G. E. Klemming. Bd 1--5. 1857--84. -- Med den vid citat härur stundom förekommande förkortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhändiga utkasten af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.
PM
Peder Månssons Stridskonst och Stridslag. Utg. af G. O. Hyltén-Cavallius. 1845.
ATb
(el. ATb 1), ATb 2, ATb 3 Arboga stads tänkebok I--III. Utg. av Erik Noreen och Torsten Wennström. 1935--40. SFSS.
PMSkr
Peder Månssons Skrifter på svenska. Utg. af R. Geete. 1913--15. SFSS.
➞ See all works cited in the dictionary

Back