Snes

Old Swedish Dictionary - snes

Meaning of Old Swedish word "snes" in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

snes
eg. qvist; qvist el. vidja med ett visst antal (20) vidhängda föremäl (särsk. fiskar); tjog (särsk. nytjadt om fisk). Jfr Dyrlund, Aarb. f. Nord. Oldk. 1885 s. 269 f,: Falkman, Om mått och vigt 1: 454. " 40 snessa ål" BtFH 1: 316 (1413, Joh. Bures utdrag; Askims härad).

Part of speech: nn

Alternative forms or notes:
  • -ar )

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᛋᚿᚽᛋ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Similar entries:

Works and authors cited:

BtFH
Bidrag till Finlands Historia. Utg. genom R. Hausen. 1881--83.
Bu
Codex Bureanus. Se Lg.
FH
Handlingar till upplysning af Finlands Häfder. Utg. af A. I. Arwidsson. Del 1--9. 1846--57.
➞ See all works cited in the dictionary

Back