Sniälder

Old Swedish Dictionary - sniälder

Meaning of Old Swedish word "sniälder" (or sniælder) in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

sniälder Old Swedish word can mean:

sniälder (sniælder)
L.
sniälder (sniælder)
3) vis, klok. vir prvdens placeit magnatis een sniäller (el. möjl. snäller) man skal täcchass herromen GU C 20 (hand 29 s. 110 ta lofuade han (ɔ husbonden) thän vranga syslamannen for thy han war snäller widh sik siälffuan (jfr GVB Luk. 16: 8: at han wijsligha giorde) MP 4: 154. thessa jorderikis människior the ära kyndoghe ok snällare j sina kyni. .. än lifsins syni (jfr GVB Luk. 16: 8. .. äru wijsare än liwsens barn) ib. 4. skicklig att tala, vältalig.. .. som vittnar om lätthet att tala, ledig, flytande. eloquencia thz är sniälle talan Mecht 140.
sniälder (sniælder)
6) sedesam, laglydig? Jfr V. Jansson, Acta Philol. Scand. 19: 37. - Jfr osniälder.

Orthography: Early Old Swedish used different letters for ä and ö, so sniälder may have also been written as sniælder

Part of speech: av

Grammatical aspect: adj.

Alternative forms or notes:
  • sniälle Mecht 140 komp. snällare MP 4: 154. SE Sdw 2: 1303),

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᛋᚿᛁᛅᛚᚦᚽᚱ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Similar entries:

Works and authors cited:

GU
Glossarii Latino-Svethici specimen vetustum. E cod. mscr. Bibliothecæ Reg. Acad. Upsal. Diss. Ups. præs. J. H. Schröder. 1845.
MP
Svenska Medeltids-postillor. Utg. af G. E. Klemming. Fortsatta af R. Geete. Del. 3, 4, 5. 1893--1910. SFSS.
GU C 20
Latinskt-Svenskt glossarium efter Cod. Ups. C 20. Utg. av E. Neuman. S 1--583. 1918--20, (hand 2) s. 1--169. 1938--42. SFSS.
Mecht
Hel. Mechtils uppenbarelser (Liber spiritualis gratiæ) öfversatta från latinet år 1469 af Jöns Budde. Utg. af R. Geete. 1899. SFSS.
➞ See all works cited in the dictionary

Back