Snioa

Old Swedish Dictionary - snioa

Meaning of Old Swedish word "snioa" in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

snioa
snöa. " thz pläghar ther ekke regna ellir snioa" ST 417. Al 3336. LB 3: 17. " thz fröss blSTe och snöde sara" STås Gamla eller Eriks-Krönikan; då något af de öfvriga i förSTa bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RK 2: 4268.

Part of speech: vb

Additional information: v. opersonl.

Grammatical aspect: v.

Alternative forms or notes:
  • sniär Al 3336.
  • sniöar LB 3: 17.

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᛋᚿᛁᚮᛆ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Similar entries:

Works and authors cited:

Al
Konung Alexander. Utg. af G.E. Klemming. 1862.
LB
Läke- och Örte-Böcker. Utg. af G. E. Klemming 1--10. 1883--86.
RK
Svenska Medeltidens Rim-Krönikor. Utg. af G. E. Klemming. Del. 1--3. 1865--68. Med RK 1 utan vidare tillägg förstås Gamla eller Eriks-Krönikan; då något af de öfvriga i första bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.
ST
Själens Tröst. Utg. af G. E. Klemming. 1871--73.
➞ See all works cited in the dictionary

Back