Snödhelika

Old Swedish Dictionary - snödhelika

Meaning of Old Swedish word "snödhelika" (or snødhelika) in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

snödhelika (snødhelika)
på ett uselt el. nedrigt sätt, på ett sätt som vitnar om ondska el. nedrighet, nedrigt. thz i mik snödelika wt giffwin RK 1: 2454.

Orthography: Early Old Swedish used different letters for ä and ö, so snödhelika may have also been written as snødhelika

Part of speech: ab

Grammatical aspect: adv.

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᛋᚿᚯᚦᚼᚽᛚᛁᚴᛆ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Similar entries:

Works and authors cited:

RK
Svenska Medeltidens Rim-Krönikor. Utg. af G. E. Klemming. Del. 1--3. 1865--68. Med RK 1 utan vidare tillägg förstås Gamla eller Eriks-Krönikan; då något af de öfvriga i första bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.
➞ See all works cited in the dictionary

Back