Snöpelika

Old Swedish Dictionary - snöpelika

Meaning of Old Swedish word "snöpelika" (or snøpelika) in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

snöpelika (snøpelika)
eg. skamligt; skymfligt, med skymf. " hwre i. .. haffde snyppelige wist honom fran ider" HSH 18: 14 (1494). - med smälek, på ett sätt som medför smälek. varkunna. .. varom herra oc apostlomen som swa snöppelica flyddo. som the hafdho varit thz ömblicasta folk Bo 161. " föra sik i thöm (kläderna) swa snöppelica mz tholke blygdh. som han hafdhe varit fulasta skam" ib 196. - torftigt, tarftligt, simpelt. var herra ihesus. .. hwilar sik. .. i enne af them threm fatiko sängomen. swa ödhmiuklica oc swa snöppelica ((viliter) som en annar fatikir man af almoghanom Bo 34. " äta swa snöppelica som en enfalloghir man af almoghanom" ib 52. " blygdes hon ey. .. aff synom. .. snyppeliga platadhom ärmom" Lg 3: 548.

Orthography: Early Old Swedish used different letters for ä and ö, so snöpelika may have also been written as snøpelika

Part of speech: ab

Grammatical aspect: adv.

Alternative forms or notes:
  • snöppelica.
  • snyppeliga )

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᛋᚿᚯᛕᚽᛚᛁᚴᛆ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Works and authors cited:

Bo
Bonaventuros Betraktelser. Utg. av G. E. Klemning. 1860. SFSS.
HSH
Handlingar rörande Skandinaviens historia. 1816 ff.
Lg
Ett Forn-Svenskt Legendarium. Efter gamla handskrifter af G. Stephens. Första bandet. Andra bandet. 1847--58. -- Särskildt citeras de här aftryckta Codex Bureanus (Bu) och Codex Bildstenianus (Bil), så framt icke senare ändringar i dessa handskrifter afses.
Lg 3
Ett Forn-Svenskt Legendarium. Efter gamla handskrifter af G. Stephens. Tredje bandet. 1874.
➞ See all works cited in the dictionary

Back