Söfla

Old Swedish Dictionary - söfla

Meaning of Old Swedish word "söfla" (or søfla) in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

söfla (søfla)
sväva (på målet), tala med svårighet, stamma. vlixes. .. kändes sig visseliga haffwa döden oc börtiade misfäla om måled tha sporde vlixes föfflande j sith maåll hoo thelagonus war (balbucientibus uerbis querit a Thelagono quisnam essel) Troj 309.

Orthography: Early Old Swedish used different letters for ä and ö, so söfla may have also been written as søfla

Part of speech: vb

Grammatical aspect: v.

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᛋᚯᚠᛚᛆ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Works and authors cited:

Troj
Historia Trojana. Från latinet öfversatt till svenska år 1529. Utg. af R. Geete. 1892. SFSS.
➞ See all works cited in the dictionary

Back