Sögha

Old Swedish Dictionary - sögha

Meaning of Old Swedish word "sögha" (or søgha) in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

sögha Old Swedish word can mean:

sögha (søgha)
1) dägga, gifva di åt. o hwat nar hon tholkan son söfdhe (för sögdhe; in talis filii lactatione) ib 6. " huru een godh dottir söghde sina spinom" ib 252. " o min kära modher thu som mz thinom modherlikom spenom söögde (för mik söögde; me lactasti)" Su 131. " käre son förbarma tik owir mik, som tik. .. mz minne miölk j tw aar sögdhe" MB 2: 301. thina hälagasta spina som sögde wan skapara oc frälsara iheSum christum Su 202. ib 203, 210. - abs. gifva di. the spynar som ey sögde (motsv. ställe Bo 198 ; " gafwo diia) " Lg 3: 88.
sögha (søgha)
2) di. aff the jomfrulika miölkinne thu aff henna spenom sögde Su 209.

Orthography: Early Old Swedish used different letters for ä and ö, so sögha may have also been written as søgha

Part of speech: vb

Grammatical aspect: v.

Alternative forms or notes:
  • söghdhe.
  • sögdhe.
  • sögde.
  • söögde) ,

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᛋᚯᚵᚼᛆ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Similar entries:

Works and authors cited:

Bo
Bonaventuros Betraktelser. Utg. av G. E. Klemning. 1860. SFSS.
Lg
Ett Forn-Svenskt Legendarium. Efter gamla handskrifter af G. Stephens. Första bandet. Andra bandet. 1847--58. -- Särskildt citeras de här aftryckta Codex Bureanus (Bu) och Codex Bildstenianus (Bil), så framt icke senare ändringar i dessa handskrifter afses.
Lg 3
Ett Forn-Svenskt Legendarium. Efter gamla handskrifter af G. Stephens. Tredje bandet. 1874.
MB
Svenska Medeltidens Bibelarbeten. Utg. af G. E. Klemming. Del. 1, 2. 1848--55.
Su
H. Susos Gudeliga Snilles Väckare. Utg. af R. Bergström. 1868--70.
➞ See all works cited in the dictionary

Back