Sokerladha

Old Swedish Dictionary - sokerladha

Meaning of Old Swedish word "sokerladha" in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

sokerladha
sockerlåda? ss tillnamn? samma dach helmich iiij mark offuer alt meth veku lön och velfarith och kreffuie sockerladan !UDDA_TECKEN? SSkb 72 (1502-03).

Part of speech: nn

Alternative forms or notes:
  • sockerlada )

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᛋᚮᚴᚽᚱᛚᛆᚦᚼᛆ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Works and authors cited:

DD
Diplomatarium Dalekarlicum. Urkunder rörande landskapet Dalarne. Utg. af C. G. Kröningssvärd och J. Lidén. Del. 1--3. 1842--46.
SSkb
Stockholms Stads Skottebok 1501--1510. Utg. genom H. Hildebrand. 1889, 1915. SSKb 2:= Stock Skb
➞ See all works cited in the dictionary

Back