Soknare

Old Swedish Dictionary - soknare

Meaning of Old Swedish word "soknare" in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

soknare
åklagare; offentlig åklagare, fiskal; tjensteman som har att bevaka det allmännas rätt. konungz soknare SR 54. biscups soknare ib 57. " han (Serverus) war först soknare (fisci adroatus)" Lg 1003. Jfr undirsoknare.

Part of speech: nn

Alternative forms or notes:
  • söknari L.),

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᛋᚮᚴᚿᛆᚱᚽ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Works and authors cited:

Lg
Ett Forn-Svenskt Legendarium. Efter gamla handskrifter af G. Stephens. Första bandet. Andra bandet. 1847--58. -- Särskildt citeras de här aftryckta Codex Bureanus (Bu) och Codex Bildstenianus (Bil), så framt icke senare ändringar i dessa handskrifter afses.
SR
Upplysningar och Anmärkningar om en för Sveriges Laghistoria vigtig urkund, den förlorade Söderköpings-Rätten. Af G. E. Klemming. I Vitt. Hist, och Ant. Ak. Handl. Del. 25, s. 263--286.
➞ See all works cited in the dictionary

Back