Solderi

Old Swedish Dictionary - solderi

Meaning of Old Swedish word "solderi" in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

solderi
1) lejda krigsmän, legoknektar, soldater. tha solderij lagdes i femerlingx STuwä Skotteb 152 (1463-64). för än [han] vtfoor j sollerijt til nya slottit STb 3: 402 (1498). SSkb 156 (1505) , 212 (1506-07). ath hwar bliffuer, ther han warder inlagder. . och drage ey geSTher eller sollerie in paa bonden Arnell Brask Biᴵ 33. 3) ss extraskatt upptagna pengar till ruSTningsändamål. Jfr H. Schück, STockholm vid 1400-talets slut 384 f. ath engin borgare skal fara til olaffs messo marknaden, forre än the äro eens om sollerieth til ryssaland STb 1: 200 (1479). " gaffwo borgameSTarene ok raadet huSTrv anna. .. frij ok qwitt fore wordh, wakw ok allan STadzsins twnga, togh swa ath hon skal swara till thet sollerieth som nw är till rysseland" ib 218 (1479). " ath han war erik kröpelin engte skylloger fore solderiie" ib 357 (1482). " epter han ey gör reth fore sich i sollerij hwerkene medh embetet eller menicheten i STaden" ib 3: 23 (1492). ib 297 (1496). " her aff är. .. affkortet hans koST, skot, sollerij och kledingh, swa ath thenne swmma hörer hanom frij enskylt til" ib 387 (1498).

Part of speech: nn

Alternative forms or notes:
  • solleri )
  • *solderis pänningar
  • solleries- )

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᛋᚮᛚᚦᚽᚱᛁ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Similar entries:

Works and authors cited:

ST
Själens Tröst. Utg. af G. E. Klemming. 1871--73.
Arnell Brask
E. Arnell, Bidrag till biskop Hans Brasks lefnadsteckning. 1904. [Av de särskilt paginerade textbilagorna är I, s. 7--37, avtryckt ur hds. fr. 1513--27.]
Skotteb
Stockholms stads skottebok 1460--1468 samt strödda räkenskaper från 1430-talet och från åren 1460--1473. Utg. genom J. A. Almquist. 1926. [Beteckningen Borgm avser de borgmästareräkenskaper som äro tryckta s. 337--356 och Kämn kämnärsräkenskaperna s. 359--480].
SSkb
Stockholms Stads Skottebok 1501--1510. Utg. genom H. Hildebrand. 1889, 1915. SSKb 2:= Stock Skb
➞ See all works cited in the dictionary

Back