Solderi

Old Swedish Dictionary - solderi

Meaning of Old Swedish word "solderi" in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

solderi Old Swedish word can mean:

solderi
1) legda krigsmän, legoknektar, SOldater. thz SOolleri han haffde sankadh aff alla städher oc allom landhom. han offwirfarit haffde MB 2: 155.
solderi
2) hållande af samqväm? inbördes understöd? effter the !UDDA_TECKEN?: schreDDarna ock offwerskeraräna) thöm til hopa bundit haffua aff baden eMBeten medh thera mesSOr gudz tienist ock SOllerij SO 101.

Part of speech: nn

Alternative forms or notes:
  • sollerij.
  • soolleri )

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᛋᚮᛚᚦᚽᚱᛁ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Similar entries:

Works and authors cited:

MB
Svenska Medeltidens Bibelarbeten. Utg. af G. E. Klemming. Del. 1, 2. 1848--55.
DD
Diplomatarium Dalekarlicum. Urkunder rörande landskapet Dalarne. Utg. af C. G. Kröningssvärd och J. Lidén. Del. 1--3. 1842--46.
SO
Skrå-Ordningar. Utg. af G. E. Klemming. 1856.
➞ See all works cited in the dictionary

Back