Solgisl

Old Swedish Dictionary - solgisl

Meaning of Old Swedish word "solgisl" in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

solgisl
solstråle. " iak hängde sikil ii soLgisl" Lg.">Bu 101. " af solinne gingo sua sum tua sol gisla, annar til höghrar stolin, oc annor til vinstra stolin" RKortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhändiga utkasten af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.">Bir 4: (Avt) 177. twa sooLgisle vtgingo aff solinne ib 2: 89. aff thom framgik lius ok sken swa som sooLgisle ib 3: 293. är then andu swa ren som sol gislana ib 1: 186. " ower soLgisla skinande" ib 4: 156. " ib 1: (Cod. B) 352, 3: 417. af hans hiärta gingo sua manga skinandhe soLgisla som the varo systrana j koreno oc til huaria enna soLgisl thiänto tusanda ängla" Lg Mecht 300. solinna soLgisla äru opfylta mz sool Grandom Gr 297. " wiste han ey. .. hwru margh Grand synas i sooLgislomen" MB 1: 93. " blandath mz räghn skwrom som nidher falla oc mz thunge wäto som sooLgisla gita ey at sypta op mz sik höght aff iordhinne swa sköt som the rinna siälwa op" ib 122. " aff them sooLgiislom ater kastas op aff iordhinne ib. hänna (Marias) dryghþa sol gisla (Cod. C dygdelica sooLgislor 927) (släkto) huars mans syndoghan lusta" Lg.">Bu 10 (sol kan dock här fattas ss gen. af sol). thu rätuisonna sool atirhiolt sooLgislanar thina Bo 194. stråLgloria. hans hofwdbaner ther nest efter faar jomfru maria i soLgislen ther i waar RK 2: 8602. NåGra af de anf. ställena kunna föras till soLgisle el. soLgisla.

Part of speech: nn

Alternative forms or notes:
  • sool-.
  • soolgiisl )

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᛋᚮᛚᚵᛁᛋᛚ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Similar entries:

Works and authors cited:

Bir
Heliga Birgittas Uppenbarelser. Utg. af G. E. Klemming. Bd 1--5. 1857--84. -- Med den vid citat härur stundom förekommande förkortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhändiga utkasten af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.
Bo
Bonaventuros Betraktelser. Utg. av G. E. Klemning. 1860. SFSS.
Bu
Codex Bureanus. Se Lg.
Gr
Legenden om Gregorius af Armenien. Utg. af G. E. Klemming. 1860.
Lg
Ett Forn-Svenskt Legendarium. Efter gamla handskrifter af G. Stephens. Första bandet. Andra bandet. 1847--58. -- Särskildt citeras de här aftryckta Codex Bureanus (Bu) och Codex Bildstenianus (Bil), så framt icke senare ändringar i dessa handskrifter afses.
Lg Mecht
Legenda S. Mechtildæ. Utg. af E. Rietz i Vita Gregorii. 1843.
MB
Svenska Medeltidens Bibelarbeten. Utg. af G. E. Klemming. Del. 1, 2. 1848--55.
RK
Svenska Medeltidens Rim-Krönikor. Utg. af G. E. Klemming. Del. 1--3. 1865--68. Med RK 1 utan vidare tillägg förstås Gamla eller Eriks-Krönikan; då något af de öfvriga i första bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.
Mecht
Hel. Mechtils uppenbarelser (Liber spiritualis gratiæ) öfversatta från latinet år 1469 af Jöns Budde. Utg. af R. Geete. 1899. SFSS.
➞ See all works cited in the dictionary

Back