Somardagher

Old Swedish Dictionary - somardagher

Meaning of Old Swedish word "somardagher" in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

somardagher
sommardag, dag av sommarhalvåret. fyrste somardagher, första dagen på sommarhalvåret (den 14 april?), första dagen på sommarhalvåret (den 14 april?). ffogthen. .. haffuer fodringh til iij hesta ffran sancte morthens dagh ti första sommardagh Arnell Brask Biᴵ 21.

Part of speech: nn

Alternative forms or notes:
  • sommar- )

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᛋᚮᛘᛆᚱᚦᛆᚵᚼᚽᚱ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Similar entries:

Works and authors cited:

Arnell Brask
E. Arnell, Bidrag till biskop Hans Brasks lefnadsteckning. 1904. [Av de särskilt paginerade textbilagorna är I, s. 7--37, avtryckt ur hds. fr. 1513--27.]
➞ See all works cited in the dictionary

Back