Sömd

Old Swedish Dictionary - sömd

Meaning of Old Swedish word "sömd" (or sømd) in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

sömd (sømd)
heder, ära. "o min dottir hwi höghfärdhas thw aff thine släkt hwat ey är thik hedhir ok sömd at mina jnälua thräkkir var thit örnagard" Bir 3: 137. - heder, hedersbevisning. the skulu afla thik mina vtualda manna siäla mz myklom hedhir ok sömd Bir 3: 80. " herra iwan hafuer badhe äro ok sömd aff thz folk ij landith är" Iv 1569.

Orthography: Early Old Swedish used different letters for ä and ö, so sömd may have also been written as sømd

Part of speech: nn

Alternative forms or notes:
  • sömda bonadher
  • sömpada- )
  • sömda säte?

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᛋᚯᛘᚦ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Similar entries:

Works and authors cited:

Bir
Heliga Birgittas Uppenbarelser. Utg. af G. E. Klemming. Bd 1--5. 1857--84. -- Med den vid citat härur stundom förekommande förkortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhändiga utkasten af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.
Iv
Herr Ivan Lejonriddaren. Utg. af J. W. Liffman och G. Stephens. 1849.
➞ See all works cited in the dictionary

Back