Some

Old Swedish Dictionary - some

Meaning of Old Swedish word "some" in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

some Old Swedish word can mean:

some
L.
some
1) heder, ära, anseende. at han (konungen) ok hans riki haui ther af bådhe hedher ok somä STyrilse och Höfdinga. [Utg. af J. T. Bure.] 1634. -- Af de inom parentes tillagda siffrorna utmäSTås Gamla eller Eriks-Krönikan; då något af de öfvriga i förSTa bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RKer den förra den sida, hvareST citatet återfinnes i Scheffers upplaga, 1669, och den senare motsvarande sida i Geetes, 1878. Då Fragm. tillägges, åsyftar citatet: Ett fragment af KonungaSTyrelsen, tryckt i SmåSTycken på Forn Svenska.">KS 59 (148, 65). - heder, hedersbevisning. sanctus bartholomeus war takin mz sang ok soma STenianus. Se Lg.">Bil 216. " vntfingo [the] han mz dygdh oc soma" Al 9540. " the wordo vnfagne mz äre oc soma" STås Gamla eller Eriks-Krönikan; då något af de öfvriga i förSTa bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RK 2: 5152. ib 7960. " hon kom tith mz heder ok soma ok Alle fangnado henna kom" ib 1: 620. " nigher honum mz frygdh ok soma" Al 1088. " beganga darium mädher soma" ib 3604. " thina fiärdho frygdh wil iak ära fulgerna, the thu fikt mz hedhir oc soma" ST 209.
some
2) höfviskeht, höfviskt skick. marsken swaradhe medh tokt och soma STås Gamla eller Eriks-Krönikan; då något af de öfvriga i förSTa bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RK 2: 4650. " haffwa. .. skämptan mz glädhi och soma" ib 5092.
some
3) fägring, behag. " kära cors som fäghrind ok soma (detorem et pulchritudinem) hauar af guz limum" Bu 140. - prakt. honum (tronen) giordhe tyrus mädher som Al 3671. - snaraST ss rimfyllnad. ther är. .. ingefer ok gAliga mz mykin soma Fl 1107. - På samtliga de ur Al, Fl, STås Gamla eller Eriks-Krönikan; då något af de öfvriga i förSTa bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.">RK 1, 2 och ST anf. STällena förekommer ordet i rimslut. - Jfr soma.

Part of speech: nn

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᛋᚮᛘᚽ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Similar entries:

Works and authors cited:

Al
Konung Alexander. Utg. af G.E. Klemming. 1862.
Bil
Codex Bildstenianus. Se Lg.
KS
En nyttigh bok om Konnunga Styrilse och Höfdinga. [Utg. af J. T. Bure.] 1634. -- Af de inom parentes tillagda siffrorna utmärker den förra den sida, hvarest citatet återfinnes i Scheffers upplaga, 1669, och den senare motsvarande sida i Geetes, 1878. Då Fragm. tillägges, åsyftar citatet: Ett fragment af Konungastyrelsen, tryckt i Småstycken på Forn Svenska.
RK
Svenska Medeltidens Rim-Krönikor. Utg. af G. E. Klemming. Del. 1--3. 1865--68. Med RK 1 utan vidare tillägg förstås Gamla eller Eriks-Krönikan; då något af de öfvriga i första bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.
ST
Själens Tröst. Utg. af G. E. Klemming. 1871--73.
Bu
Codex Bureanus. Se Lg.
Fl
Flores och Blanzeflor. Utg. af G. E. Klemming. 1844.
➞ See all works cited in the dictionary

Also available in related dictionaries:

This headword also appears in dictionaries of other languages closely related to Old Swedish.

Back