Son

Old Swedish Dictionary - son

Meaning of Old Swedish word "son" in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

Alternative forms or notes:
 • sön Di 88, 149 ; BSH 4: 249 (1500).
 • son.
 • sun Bir 4: (Avt) 184 ; KS 10 (25, 11). gen. sonar VGL II A ind. 1. sona MB 1: 387. " sunar i ssättn. sunär" VGL I J 1. suner ib K 1. syna i ssättn. sons UplL Kk 11: 1; Bu 12 ; SD 5: 561 (1346) o. s. v. med art. sonsins Bir 2: 295.
 • syni VGL II A 30; Bu 13, 170 ; Bir 4: (Avt) 184, 185; KL 39.
 • synj Bir 4: (Dikt) 272.
 • synv Bu 197 ; ST 453.
 • söni SD NS 2: 92 (1409, på två st.). söne MB 1: 387.
 • sonj MP 1: 56.
 • sone MB 1: 167, 190.
 • syn ib 2: 126.
 • soon Bir 5: 140.
 • sun SD 1: 490 (1275).
 • syninom Bu 170.
 • synir VGL II A 30; ÖGL G 25; SD 4: 4 (före sl. af 1327, samt. afskr.). syni ib 5: 477 (1345, nyare afskr.) ; Bil 346, 354 ; MP 1: 230.
 • syne Gr 316.
 • sönir MB 1: 419.
 • söner Bir 2: 295 ; Di 52.
 • söni Bo 108, 110.
 • syni SD 5: 477 (1345, nyare afskr.); Bil 348, 355 ; Bir 3: 401 ; Ber 145 ; Bo 110.
 • syner RK 1: 202.
 • sönir MB 1: 166, 320.
 • söner ib 240 ; Lg 3: 677.
 • sonom MB 1: 254, 2: 207.
 • sunum SD 2: 37 (1287); Bil 346.
 • sunom ST 411.
 • swnom MB 2: 207.
 • synum Bil 345 (på två st.), 353. sönom MB 1: 168, 354, 387.
 • sona ib 240, 275 ; Lg 347.
 • suna Bil 355.
 • söners MB 2: 42 o. s. v.), för än maria föde sin son Bu 49. " han afladhe son mz ens mölnara dotter" Bil 300. " födde cayn son" MB 1: 163. dötter skullo ärwa, än ey ware sönir til ib 419. amon. .. sagdhe henne. .. thu äst mz en son Al 256. then kununger the (för ther) hauer kununglikt wald medh ärfda rådh, swå sum sunr äpthe fadhr ella föräldra sina KS 10 (24, 11). " hulken kunungur vngan sun hauer äptr sik, han hux görla. .. huem han sätter i hender sin son ok styrilse landa" ib (25, 11). vitur son är fadhrins ära ib 52 (132, 56). kan þet. .. swa warä at nakar þyänistoman hawer som äller syni som þynä androm mannom SD 5: 477 (1345, nyare afskr.). thänne konungir hawir twa syni Bir 3: 401. yngre sonin ib. " thän äldre sonin" ib. " birger jarl atte syner fyrra" RK 1: 202. " han walde. .. birgers son valdemar til konung" ib 173. " karulo elipsun" SD 1: 490 (1275). " magnus dictus gerasun" ib 542 (1279). ego johannes karlsun de fanø ib 568 (1279). dominus vlfo carls sun. .. dominus karulus æstrithæ sun. .. dominus kanutus erix sun ib 580 (1281). " magnus jon son. .. magnus rangwalzson & haquinus tunæ son" ib 605 (1282). " siggo guthorm son" ib 623 (1283). sweno sunasun ib 2: 36 (1287). " bothulpho ac olauo ioanssunum" ib 37. " magnus karlson" ib 40 (1287). " eringislo et karolus neskunungsynir" ib 4: 4 (före sl. af 1327, samt. afskr.). israel birghirsson. laghman aff vplandom ib 5: 160 (1343). " härra göstaff magnusson riddare. .. aruidh jönisson a wapn ib" NS 1: 6 (1401). " meth karle päthersöni" ib 2: 92 (1409). " ärlikom manne karle päthersöni ib. - om Guds son. j nafn. faþurs. sons oc þes hälghä ande" SD 5: 561 (1346). " tro en vara sannan guþ ok þo at huaro þre personas. faþer ok son ok þän hälganda" Bu 185. " af guz syny" ib 197. MP 1: 56. Bir 2: 295. MB 1: 190. " gudz sona ödh" ib 387. - son, barn, afkomling. israels söner (filios Israel) MB 1: 306. ib 311 o. s. v. wil iak hawa alla leiui sönir, mik til egho, oc til thiänist, fore alla israels första sönir ib 386. thzta är jude sönders äghodela ib 2: 42. ib 44 o. s. v. - son. ss benämning gifven af äldre man åt yngre, af skriftefader åt skriftebarn o. s. v. gregorius aflät ey at lära thom sighiandis. käre brödhir oc syne hörin apostolin Gr 316. " min käre son wakta thik for orät fangno goze" ST 499. " käre her swanthe, som och godhe besynnerlighe ven" BSH 4: 243 (1499; bref från Sten Sture till Svante Nilsson). kere son, her swante ib 247 (1500). ib 248 (1500), 249 (1500) o. s. v. - son, barn. i bildlig och andlig mening. myklo starkare stridh oc frestilse thola the andelico än the kötlico kirkionna söni Bo 108. " nar han (ɔ: thän hälghe ande) sökir varu hugh oc bär varom anda vitne at vi ärom gudz söni" ib 110. " at vi hopoms os vara gudz syni ib. wredhinna söner vardha nadhanna söner" Bir 2: 295. - Jfr aþalkonu-, bonda-, broþor-, diäfla-, diävuls-, dottor-, fara-, folster-, foster-, frillo-, gudh-, horan-, hundsima-, hundsimu-, hundsivio-, härians-, konunga-, konungs-, skökia-, slokifrillu-, sona-, stiup-, systor-son (-sun).
 • sonar arver
 • sunar-.
 • syna- )
 • sonar barn
 • sona dottir
 • -dotter.
 • sunaoter VGL II A 3. svndädottir ib I A 3),
 • sona husfru
 • -hustrw )
 • sona kona
 • suna- ST 411.
 • sone- BtFH 1: 214 (1507). sonne-),
 • sona qvän
 • sonar son
 • sona-.
 • sunar sun HelsL Ä 15. svnarsun VGL I G 8: 1),

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᛋᚮᚿ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Similar entries:


Back