Son

Old Swedish Dictionary - son

Meaning of Old Swedish word "son" in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

son
son. "filius uel filia nondum emancipata. .. a patre sön äller dotther i synss faderss waald warandis" STum. E cod. mscr. Bibliothecæ Reg. Acad. Upsal. Diss. Ups. præs. J. H. Schröder. 1845.">GU C 20 (hand 2) s. 114. käisaren. .. gaff sinom sunj dagh til morghonnen Prosadikter (Sju vise m B) 183. at iak wärdoghis thär mädh hänna söne dia aff hänna spinom SkrtUppb 53. " alle the arffdela, ther hanom epter sin sön ware tilfalne" STb 2: 284 (1488). " peder andersson medh sin sön" STb 4: 118 (1506).. .. enum okirkarl, huilkin som haffde twa synir, then ene sonynom kende han okra STillor. Utg. af G. E. Klemming. Fortsatta af R. Geete. Del. 3, 4, 5. 1893--1910. SFSS.">MP 5: 127. jöniss magnusson STrukxson Svartb 518 (1474). - om STum. E cod. mscr. Bibliothecæ Reg. Acad. Upsal. Diss. Ups. præs. J. H. Schröder. 1845.">GUds son. sinom eghnom sön spardhe STum. E cod. mscr. Bibliothecæ Reg. Acad. Upsal. Diss. Ups. præs. J. H. Schröder. 1845.">GUd ey Hel män 140. son, barn, avkomling. we wardhe the synndhogho folkeno. . for skamlikom synom (filis sceleratis) affonde släkt STillor. Utg. af G. E. Klemming. Fortsatta af R. Geete. Del. 3, 4, 5. 1893--1910. SFSS.">MP 5: 16. - son. ss benämning given av en äldre åt en yngre. jak (ɔ: en gammal käring) sigher thik son min hwj SvRimd 43. hwSTruen swarade: ney, myn sön, jngen aal fick thu mik ok ey hellr thin hosbonde STb 2: 416 (1490). myn käre oc älskelike sön eusebium hafwin i här när idhir Hel män 145 - son, barn. i bildlig och andlig mening. tha wi födhom aff modher liffwe tha heta wi wredhinna söner. oc tha wi döpas, tha wardhom wi STum. E cod. mscr. Bibliothecæ Reg. Acad. Upsal. Diss. Ups. præs. J. H. Schröder. 1845.">GUdz söner SvKyrkobr 3. han (ɔ STum. E cod. mscr. Bibliothecæ Reg. Acad. Upsal. Diss. Ups. præs. J. H. Schröder. 1845.">GUd) skodha r granlica sinna söna makth SkrtUppb 36. - Jfr fadhur brodhor- (äv. Sdw 1: 231), fiskara-, STum. E cod. mscr. Bibliothecæ Reg. Acad. Upsal. Diss. Ups. præs. J. H. Schröder. 1845.">GUds-, STum. E cod. mscr. Bibliothecæ Reg. Acad. Upsal. Diss. Ups. præs. J. H. Schröder. 1845.">GUdh-, horan-, hornlekara-, härians-, knivasmids-, modhorsySTor-, nötakarls-, präSTa-, sköken-, skökio-, skörlifnads- (Sdw 2: 420), STiup-, sySTor-, thiuf- (Sdw 2: 708), uska- (Sdw 2: 866), äf- (Sdw 2: 1097) son och brödhra-, konunga-, sySTra- (äv. Sdw 2: 585) synir.

Part of speech: nn

Alternative forms or notes:
 • sön GU C 20 (hand 2)s. 114; STb 2: 416 (1490), 3: 417 (1499); Hel män 145. med art. sonnen Prosadikter (Sju vise m C) 227. sönnen STb 3: 203 (1494). ack. sön ib 2: 227 (1487) , 284 (1488), 4: 12 (1504), 62 (1505), 118 (1506). gen. söns ib 2: 284 (1488) ., 3: 461 (1499). med art. sonsins SkrtUppb 53. ib.
 • söne SkrtUppb 53.
 • sön Hel män 140.
 • sonynom MP 5: 127. pl. söner SvKyrkobr 3.
 • sönner BSH 5: 544 (1515). ack. synir MP 5: 127.
 • sönör Hel män 276. dat. synom MP 5: 16.
 • söna SkrtUppb 36. Se Sdw 2: 1304),
 • sona kona ,
 • *sona namn
 • -nampn )
 • sona qvän
 • -qwärn )

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᛋᚮᚿ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Similar entries:

Works and authors cited:

GU
Glossarii Latino-Svethici specimen vetustum. E cod. mscr. Bibliothecæ Reg. Acad. Upsal. Diss. Ups. præs. J. H. Schröder. 1845.
MP
Svenska Medeltids-postillor. Utg. af G. E. Klemming. Fortsatta af R. Geete. Del. 3, 4, 5. 1893--1910. SFSS.
ST
Själens Tröst. Utg. af G. E. Klemming. 1871--73.
GU C 20
Latinskt-Svenskt glossarium efter Cod. Ups. C 20. Utg. av E. Neuman. S 1--583. 1918--20, (hand 2) s. 1--169. 1938--42. SFSS.
Hel män
Helige mäns lefverne jämte legender och järtecken. Utg. af R. Geete. 1902. SFSS.
Prosadikter
Prosadikter från Sveriges medeltid. Utg. af G. E. Klemming. 1887--89. SFSS.
SkrtUppb
Skrifter till uppbyggelse från medeltiden. Utg. af R. Geete. 1904--05. SFSS.
Svartb
och Svartb (Skokl) Registrum Ecclesiæ Aboensis eller Åbo domkyrkas Svartbok med tillägg ur Skoklosters Codex Aboensis. Utg. genom R. Hausen 1890.
SvKyrkobr
Svenska Kyrkobruk under medeltiden. Utg. af R. Geete. 1900. SFSS.
SvRimd
Två Svenska Rimdikter från medeltiden. I Småst på Fsv.
➞ See all works cited in the dictionary

Also available in related dictionaries:

This headword also appears in dictionaries of other languages closely related to Old Swedish.

Back