Sona

Old Swedish Dictionary - sona

Meaning of Old Swedish word "sona" in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

sona
1) förlika, bilägga. " at thetta saa alleledis soonat förlickt loffwet sworeth oc beplicteth är them oc oss emellom" HSH 16: 86 (1504, avskr.). 2) gottgöra, ersätta (skada). thän skadhen swa görs the andro skipeno. skal lathas j twa godha manna skönyan, hwath thesäya thär wm räth wara, swa skal thet bliffwa sonath PMskr 62. - Jfr forsona.

Part of speech: vb

Grammatical aspect: v.

Alternative forms or notes:
  • soona.
  • -adher )

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᛋᚮᚿᛆ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Similar entries:

Works and authors cited:

HSH
Handlingar rörande Skandinaviens historia. 1816 ff.
PM
Peder Månssons Stridskonst och Stridslag. Utg. af G. O. Hyltén-Cavallius. 1845.
➞ See all works cited in the dictionary

Back