Sona

Old Swedish Dictionary - sona

Meaning of Old Swedish word "sona" in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

sona Old Swedish word can mean:

sona
1) förlikning. hans breff. .. ther han a thenno sonona gifwit hafwer BtRK 32 (1358, orig.). " togho the ther ena sona tha slika som the kunno fa RK 2: s. 349. thenne sona scal i alle mato stadugh oc fast at bliua" SD NS 1: 147 (1402).
sona
2) godtgörelse; utfästande af godtgörelse. giorde. .. lafrins iensisson os. .. ena fulkomlika sona vppa domkiRKiogarden. .. for een godh man war frenda. .. som for:de laurens iensisson af daghom tok. thessin sona giordhe han os i sua dana mato som her efter screuat star SD NS 1: 146 (1402). " han hände möghelica sona och böter" RK 2: 5368. - Jfr sone.

Part of speech: nn

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᛋᚮᚿᛆ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Similar entries:

Works and authors cited:

BtRK
(Bihang till Rimkrönikorna) Then Andra Delen til Rijm-Crönikorne hörande, innehåller åtskillige Konglige och Furstlige Förlijkningar, Föreningar, etc. Uplagd aff Johan Hadorphio. 1676.
RK
Svenska Medeltidens Rim-Krönikor. Utg. af G. E. Klemming. Del. 1--3. 1865--68. Med RK 1 utan vidare tillägg förstås Gamla eller Eriks-Krönikan; då något af de öfvriga i första bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.
SD
Svenskt Diplomatarium. Bd 6 s. 265--584. 1916--21. Bd 8 s. 1--272. 1953.
SD NS
(Svenskt Diplomatarium. Ny Serie.) Svenskt Diplomatarium från och med år 1401. Bd 3. Utg. genom C. Silfverstolpe. 1885--1902. -- Bd 4 s. 1--240. Utg. genom K. H. Karlsson. 1903--1904.
➞ See all works cited in the dictionary

Also available in related dictionaries:

This headword also appears in dictionaries of other languages closely related to Old Swedish.

Back