Söpe

Old Swedish Dictionary - söpe

Meaning of Old Swedish word "söpe" (or søpe) in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

söpe (søpe)
soppa, supamat, mat i flytande form. " nythien enna handa spadh, kaal ällir annat söþe (sorbile)" Bir 4: 119. " at altidh giffuis hwarie enne !UDDA_TECKEN?: syster) söþe j sinom disk" ib 5: 31. nakot got söpe ib 32. " om faasta dagha haffuen twänne söpe ib. "MB 2: 162. " söpe aff haffra gryn" LB 3: 109. mz söta myölk som man plegar göre spädom barnom söpe ib 169. " wakta sik for offwirmatto drik oc söpö" ib 167.

Orthography: Early Old Swedish used different letters for ä and ö, so söpe may have also been written as søpe

Part of speech: nn

Alternative forms or notes:
  • söpö )

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᛋᚯᛕᚽ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Similar entries:

Works and authors cited:

Bir
Heliga Birgittas Uppenbarelser. Utg. af G. E. Klemming. Bd 1--5. 1857--84. -- Med den vid citat härur stundom förekommande förkortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhändiga utkasten af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.
DD
Diplomatarium Dalekarlicum. Urkunder rörande landskapet Dalarne. Utg. af C. G. Kröningssvärd och J. Lidén. Del. 1--3. 1842--46.
LB
Läke- och Örte-Böcker. Utg. af G. E. Klemming 1--10. 1883--86.
MB
Svenska Medeltidens Bibelarbeten. Utg. af G. E. Klemming. Del. 1, 2. 1848--55.
➞ See all works cited in the dictionary

Also available in related dictionaries:

This headword also appears in dictionaries of other languages closely related to Old Swedish.

Back