Sör

Old Swedish Dictionary - sör

Meaning of Old Swedish word "sör" (or sør) in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

sör (sør)
smuts. " kaSTaþes vp houuþet sancti pauli ii söre af dikeno " Bu 129 . han . . . kaSTadhe . . . hänna ben j fulan sör STenianus. Se Lg.">Bil 330 . är . . . wädher . . . swa reent oc vtan allan söör, at solinna liws skiin genom thz MB 1: 39 . STenianus. Se Lg.">Bil 116 . STundom förekommande förkortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhändiga utkaSTen af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.">Bir 1: 133, 370, 2: 131 . - träck. at fugla lagdho sin sör ifui mino hofdhe STenianus. Se Lg.">Bil 537 . - STenianus. Se Lg.">Bildl. om det som i sedligt afseende är smutsigt el. orent, orenhet, synd. hwariom är sin sör söth ok sin angir ledh GO 623 ; jfr Kock, Medeltidsordspr. 2: 279. gör iak þätta hus . . . rent af diäfla sör ok inuara Bu 208 . " see oc höra mykykt kan näplica vara vtan sör (impuriate) oc synd " Bo 45 . Bu 183 . MB 1: 276 . ST 324 . - Jfr geta-, manz-, svina-, synda-sör.

Orthography: Early Old Swedish used different letters for ä and ö, so sör may have also been written as sør

Part of speech: nn

Alternative forms or notes:
  • söör )

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᛋᚯᚱ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Similar entries:

Works and authors cited:

Bil
Codex Bildstenianus. Se Lg.
Bir
Heliga Birgittas Uppenbarelser. Utg. af G. E. Klemming. Bd 1--5. 1857--84. -- Med den vid citat härur stundom förekommande förkortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhändiga utkasten af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.
Bo
Bonaventuros Betraktelser. Utg. av G. E. Klemning. 1860. SFSS.
Bu
Codex Bureanus. Se Lg.
GO
Gamla Ordspråk. Utg. af H. Reuterdahl. 1840.
MB
Svenska Medeltidens Bibelarbeten. Utg. af G. E. Klemming. Del. 1, 2. 1848--55.
ST
Själens Tröst. Utg. af G. E. Klemming. 1871--73.
➞ See all works cited in the dictionary

Also available in related dictionaries:

This headword also appears in dictionaries of other languages closely related to Old Swedish.

Back