Sörogher

Old Swedish Dictionary - sörogher

Meaning of Old Swedish word "sörogher" (or sørogher) in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

sörogher (sørogher)
smutsig, oren. eg. och Bildl. lkasta hans liik vndi sörogh hemelik hws Bil 480. " aff waate iordh oc sörughe" MB 1: 79. " mz söroghe spyan" MP 1: 231. " vars herra iheSu fötir varo söroghe af väghinom" KLemning. 1860. SFSS.">Bo 75. " sörogh smitta" Su 428. " mosin thydher väruldena thy at hon äör sörogh ok hänna giri grundlös" Bil 614. " vtan orena oc sörogha thanka" KLemming. Bd 1--5. 1857--84. -- Med den vid citat härur stundom förekommande förkortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhändiga utkasten af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.">Bir 3: 5. " the blotz käldha. .. som rensa oc heela sörogt hiärta" Ber 284. Bil 956. KL 119. KLemning. 1860. SFSS.">Bo 146. KLemming. Bd 1--5. 1857--84. -- Med den vid citat härur stundom förekommande förkortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhändiga utkasten af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.">Bir 2: 130.

Orthography: Early Old Swedish used different letters for ä and ö, so sörogher may have also been written as sørogher

Part of speech: av

Grammatical aspect: adj.

Alternative forms or notes:
  • -ugher )

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᛋᚯᚱᚮᚵᚼᚽᚱ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Works and authors cited:

Ber
Helige Bernhards Skrifter. Utg. af H. Wieselgren. 1866.
Bil
Codex Bildstenianus. Se Lg.
Bir
Heliga Birgittas Uppenbarelser. Utg. af G. E. Klemming. Bd 1--5. 1857--84. -- Med den vid citat härur stundom förekommande förkortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhändiga utkasten af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.
Bo
Bonaventuros Betraktelser. Utg. av G. E. Klemning. 1860. SFSS.
KL
Klosterläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.
MB
Svenska Medeltidens Bibelarbeten. Utg. af G. E. Klemming. Del. 1, 2. 1848--55.
MP
Svenska Medeltids-postillor. Utg. af G. E. Klemming. Fortsatta af R. Geete. Del. 3, 4, 5. 1893--1910. SFSS.
Su
H. Susos Gudeliga Snilles Väckare. Utg. af R. Bergström. 1868--70.
➞ See all works cited in the dictionary

Back