Söter

Old Swedish Dictionary - söter

Meaning of Old Swedish word "söter" (or søter) in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

söter Old Swedish word can mean:

söter (søter)
1) söt, som har söt smak; äfven i KLemming. 1862.">Allmh.: som har behaglit smak, ljuft smakande, välsmakande. ey maktas min sin til at skilia älla scodha mällan beezst ok söt KLemming. Fortsatta af R. Geete. Del. 3, 4, 5. 1893--1910. SFSS.">MP 2: 230. adam at söta Frukt af träno Bildstenianus (Bil), så Framt icke senare ändringar i dessa handskrifter afses.">Lg.">Bu 139. " mz sötasta honaghe" KLemming. Bd 1--5. 1857--84. -- Med den vid citat härur stundom förekommande föRKortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhändiga utkasten af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.">Bir 2: 196. " hwat är sötare än honageth" KLemming. Del. 1, 2. 1848--55.">MB 2: 116. " thz är ey KLemming. 1862.">Alt GOt i magha som i mwnne är söt" GO 769. " thy bruna nothen hawir thän söta kärnan" ib 12. " thz kötith är sötast som näst är beneno" ib 230. sööth win KLemming 1--10. 1883--86.">LB 2: 9. " välloktande drykkia ok söte (dulcia)" KLemming. Bd 1--5. 1857--84. -- Med den vid citat härur stundom förekommande föRKortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhändiga utkasten af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.">Bir 1: 41. " thz watn war GOt ok mykit sööt" KLemming. 1862.">Al 5025. ib 4995. " then sötasta smaken. .. langsamlika j sik hKLemming. 1862.">Alla" Bergström. 1868--70.">Su 204. ib 282. - med dat. söt (Bergström. 1868--70.">Suaris) är människionne lynginna brödh KLemming. Fortsatta af R. Geete. Del. 3, 4, 5. 1893--1910. SFSS.">MP 1: 183. - Bildl. vanlika är thz ängiga vansaKLemming. Fortsatta af R. Geete. Del. 3, 4, 5. 1893--1910. SFSS.">MPt älla omöghelikit at af beske hedhirgirinna root Framgange söt kärleksins Frukt KLemning. 1860. SFSS.">Bo 99. " hwaRKe meth sötha eller swra skKLemming. 1862.">All thw mik. .. koma till ath neka honom" Bildstenianus (Bil), så Framt icke senare ändringar i dessa handskrifter afses.">Lg 3: 122. - söt, ej Bergström. 1868--70.">Surnad, ej löpnad. j söta miölk KLemming 1--10. 1883--86.">LB 1: 97. ib 2: 31, 32 3: 169, 7: 11. PM XLIX. Bergström. 1868--70.">Su 205.
söter (søter)
2) söt, ljuf, behaglig. i sötaste lukt Bildstenianus (Bil), så Framt icke senare ändringar i dessa handskrifter afses.">Lg.">Bu 402. Bergström. 1868--70.">Su 282. sötaste röker Bil 128. " en hebrezk mö. .. lät söta noto i pipo" Bildstenianus (Bil), så Framt icke senare ändringar i dessa handskrifter afses.">Lg.">Bu 182. ä[n]gla Bergström. 1868--70.">Su[n] o sötan sang ib 23. ib 14. Bildstenianus (Bil), så Framt icke senare ändringar i dessa handskrifter afses.">Lg 4§1. mz söta tona Fr 287. " opta komKLemming. Bd 1--5. 1857--84. -- Med den vid citat härur stundom förekommande föRKortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhändiga utkasten af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.">Bir swidhi äpte sötan KLadha" GO 739. see. .. oc thänk hwat liof oc sööt thässon ordhin varo KLemning. 1860. SFSS.">Bo 89. " KLemming. 1862.">Alle wndradho jfuir hänna , , , viso ordh ok söta tungu" Bil 266. " ey är thz wndher at aff them munne gingu wt söt ordh som fordhum sötlika mintus widh vars herra söta föther ib. hon vntfik han wel. .. mz söth ordh. .. the aff hiertans kerlek ginGO" RK 1: 1887 ; " jFr 4. aatbärandis sötasta hugswKLemming. 1862.">Alilsinna ordh" Bergström. 1868--70.">Su 205. til KLemming. 1862.">Aldra sötaste hugnat oc mätte Bertum. Latine et svetice. I Scriptores rerum svecicarum T. 2, sect. 1, s. 173--260.">Ansg 181. söt aminnelse Bildstenianus (Bil), så Framt icke senare ändringar i dessa handskrifter afses.">Lg.">Bu 12. " vm söta ängia" KLemming. Fortsatta af R. Geete. Del. 3, 4, 5. 1893--1910. SFSS.">MP 1: 333. " smakin ok seen at gud är sötir (Bergström. 1868--70.">Suaris)" ib 183. " war söte herra iheBergström. 1868--70.">Sus christus" ib 85. " thu äst. .. KLemming. 1862.">Aldra sötast. .. lioff j änlitit, mild j änneth, sööt j ordhom" Bergström. 1868--70.">Su 205. wärldinna snille ledhir til ysällinna dKLemming. 1862.">Al hulkin som blomstrandis synis j wärldz thinga fulstoplikhet. . sööt (amæna) j hedhir. blöth j lusta KLemming. Bd 1--5. 1857--84. -- Med den vid citat härur stundom förekommande föRKortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhändiga utkasten af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.">Bir 1: 275. " sighnadh vardhe the söta stund ther mik ledde a idhra fund" Iv 3994. hvad är söther en haffwa then wen som honom bewisar kerlek j gen MD (S) 292. - med dat. thin tKLemming. 1862.">Alan är os sötarin än honagh KLemming. 1860.">Gr 318. " söt war thz naKLemming. Fortsatta af R. Geete. Del. 3, 4, 5. 1893--1910. SFSS.">MPnit hanum" Bil 128. " han är sötir siälinne" KLemming. Bd 1--5. 1857--84. -- Med den vid citat härur stundom förekommande föRKortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhändiga utkasten af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.">Bir 1: 186. KLemming. Fortsatta af R. Geete. Del. 3, 4, 5. 1893--1910. SFSS.">MP 2: 140. KL 340. " hwariom är siu sör söth" GO 623. enkte är mik söth ällar hwgnelikit tänkai oc skodha, wtan äwerdelika tinganas GOdhet Bildstenianus (Bil), så Framt icke senare ändringar i dessa handskrifter afses.">Lg 3: 412. - söt, täck, älsKLig. finGO se. .. en wänasta ok thäkkasta oc sötasta smaswen. .. hulken KLemming. 1862.">Alla lokkadhe til sin älskogha KL 30.
söter (søter)
3) söt, kär. " wars herra iheBergström. 1868--70.">Su christi ordh til sinna vtuKLemming. 1862.">Alda ok sötasta (dilectissimam) brudh" KLemming. Bd 1--5. 1857--84. -- Med den vid citat härur stundom förekommande föRKortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhändiga utkasten af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.">Bir 1: 3. " matidiana spurdhe sina sötasta syni huru the komo mz liue til landa" Bil 351. " söte faþer" Bildstenianus (Bil), så Framt icke senare ändringar i dessa handskrifter afses.">Lg.">Bu 170. " sötasta dotter" ib 491. " söte herra käre" Iv 329. söte herra konung RK 1: (KLemming. 1862.">Albr) s. 214. " o min sötaste gudh (o mi deus)" Bergström. 1868--70.">Su 282. " o sötaste jheBergström. 1868--70.">Su" Ber 284. " o söte jheBergström. 1868--70.">Su" ib 282.
söter (søter)
4) söt, fager, vacker, inställsam. aff thera sötha ordh kom i swerige eetyh stoorth mordh RK 3: 1157. " the danske hadhe söth tKLemming. 1862.">All" ib 2548.
söter (søter)
adv. sött, ljuft. þu. .. riukar söt Bildstenianus (Bil), så Framt icke senare ändringar i dessa handskrifter afses.">Lg.">Bu 75. Bildstenianus (Bil), så Framt icke senare ändringar i dessa handskrifter afses.">Lg 92. - JFr hunags-, iäm-söter.

Orthography: Early Old Swedish used different letters for ä and ö, so söter may have also been written as søter

Part of speech: av

Grammatical aspect: adj.

Alternative forms or notes:
  • sööter.
  • söt.
  • sööt.
  • sööth.
  • sötare. sötarin (f.). Gr 318. sötaren (pl. nom. f.) ib (Cod. D) 368. söther (n.) MD (S) 292. superl. sötaster),
  • söta ros
  • -roos )

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᛋᚯᛏᚽᚱ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Similar entries:

Works and authors cited:

Al
Konung Alexander. Utg. af G.E. Klemming. 1862.
Bir
Heliga Birgittas Uppenbarelser. Utg. af G. E. Klemming. Bd 1--5. 1857--84. -- Med den vid citat härur stundom förekommande förkortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhändiga utkasten af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.
Bo
Bonaventuros Betraktelser. Utg. av G. E. Klemning. 1860. SFSS.
Bu
Codex Bureanus. Se Lg.
GO
Gamla Ordspråk. Utg. af H. Reuterdahl. 1840.
LB
Läke- och Örte-Böcker. Utg. af G. E. Klemming 1--10. 1883--86.
Lg
Ett Forn-Svenskt Legendarium. Efter gamla handskrifter af G. Stephens. Första bandet. Andra bandet. 1847--58. -- Särskildt citeras de här aftryckta Codex Bureanus (Bu) och Codex Bildstenianus (Bil), så framt icke senare ändringar i dessa handskrifter afses.
Lg 3
Ett Forn-Svenskt Legendarium. Efter gamla handskrifter af G. Stephens. Tredje bandet. 1874.
MB
Svenska Medeltidens Bibelarbeten. Utg. af G. E. Klemming. Del. 1, 2. 1848--55.
MP
Svenska Medeltids-postillor. Utg. af G. E. Klemming. Fortsatta af R. Geete. Del. 3, 4, 5. 1893--1910. SFSS.
PM
Peder Månssons Stridskonst och Stridslag. Utg. af G. O. Hyltén-Cavallius. 1845.
Su
H. Susos Gudeliga Snilles Väckare. Utg. af R. Bergström. 1868--70.
Ansg
Vita Sancti Anscharii per S. Rembertum. Latine et svetice. I Scriptores rerum svecicarum T. 2, sect. 1, s. 173--260.
Bil
Codex Bildstenianus. Se Lg.
Fr
Hertig Fredrik af Normandie. Utg. af J. A. Ahlstrand. 1853.
Gr
Legenden om Gregorius af Armenien. Utg. af G. E. Klemming. 1860.
Iv
Herr Ivan Lejonriddaren. Utg. af J. W. Liffman och G. Stephens. 1849.
KL
Klosterläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.
MD
Svenska Medeltids dikter och rim. Utg. af G. E. Klemming. 1881--82. SFSS.
RK
Svenska Medeltidens Rim-Krönikor. Utg. af G. E. Klemming. Del. 1--3. 1865--68. Med RK 1 utan vidare tillägg förstås Gamla eller Eriks-Krönikan; då något af de öfvriga i första bandet intagna rimverken anföres, tillägges inom parentes dess titel med begagnande af följande förkortningar: sfgn: fortsättning af Gamla Krönikan för att sammanbinda henne med den nya till ett helt verk.; Albr: Om konung Albrekt: LRK: Lilla Rimkrönikan.
Ber
Helige Bernhards Skrifter. Utg. af H. Wieselgren. 1866.
➞ See all works cited in the dictionary

Back