Söter

Old Swedish Dictionary - söter

Meaning of Old Swedish word "söter" (or søter) in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

söter (søter)
1) söt, som har söt smak. Jfr Sdw 2: 1313. malomellum li södh äple GU C 20 (hand 2) s. 113. - om jord, mots. salt(haltig). hwar som wäxer säff. rör. langt gräs. triofolium, slanträ oc ebulus thär är söth jordh PMSkr 196. 2) söt, ljuv, behaglig. Jfr V. Jansson, Eufemiavisorna 195. l,liricus. .. thz harpo tilhöre oc söther GU C 20 (hand 2) s. 91. perliricus söther oc löstelighen ib. melos. .. söther songh ib s. 130. lib. modulamen nis söther songh ib s. 149. .. . aff hwilkens hiärta wtgik eth leEKara anbudh, mz sötasta sangh (suavisonum) in j jomfrunna hiärta Mecht 225. ib 293. 4) söt, fager, vacker, inställsam. Jfr R. Pipping, Kommentar till Erikskrön. 222. miödh ok wiin ther EKke tröt / fagher ordh wän ok sööt / man sigher at man aldregh saa / drotningena swa gladha som tha EK 37783781. - Jfr Sdw 2: 1313.

Orthography: Early Old Swedish used different letters for ä and ö, so söter may have also been written as søter

Part of speech: av

Grammatical aspect: adj.

Alternative forms or notes:
  • sötaster. Jfr Sdw 2: 1313) ,

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᛋᚯᛏᚽᚱ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Similar entries:

Works and authors cited:

GU
Glossarii Latino-Svethici specimen vetustum. E cod. mscr. Bibliothecæ Reg. Acad. Upsal. Diss. Ups. præs. J. H. Schröder. 1845.
PM
Peder Månssons Stridskonst och Stridslag. Utg. af G. O. Hyltén-Cavallius. 1845.
EK
Erikskrönikan enligt Cod. Holm. D 2 jämte avvikande läsarter ur andra handskrifter utg. av R. Pipping. 1921. SFSS.
GU C 20
Latinskt-Svenskt glossarium efter Cod. Ups. C 20. Utg. av E. Neuman. S 1--583. 1918--20, (hand 2) s. 1--169. 1938--42. SFSS.
Mecht
Hel. Mechtils uppenbarelser (Liber spiritualis gratiæ) öfversatta från latinet år 1469 af Jöns Budde. Utg. af R. Geete. 1899. SFSS.
PMSkr
Peder Månssons Skrifter på svenska. Utg. af R. Geete. 1913--15. SFSS.
➞ See all works cited in the dictionary

Back