Spädher

Old Swedish Dictionary - spädher

Meaning of Old Swedish word "spädher" (or spædher) in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

spädher (spædher)
1) späd, lSTerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLen, smal, fin. hon var. .. myo ok spädh som en lilia STephens. FörSTa bandet. Andra bandet. 1847--58. -- Särskildt citeras de här aftryckta Codex Bureanus (Bu) och Codex BildSTenianus (Bil), så framt icke senare ändringar i dessa handskrifter afses.">Lg 3: 548. han. .. fan. .. spädha (teneris) yrte STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KL 193. fordärfwadhe spädho blomSTren Su 432. " spädha sprythior äller qwiSTa aff hasle trä" STridskonST och STridslag. Utg. af G. O. Hyltén-Cavallius. 1845.">PM 12. henna spädhe lykame ST 253. STephens. FörSTa bandet. Andra bandet. 1847--58. -- Särskildt citeras de här aftryckta Codex Bureanus (Bu) och Codex BildSTenianus (Bil), så framt icke senare ändringar i dessa handskrifter afses.">Lg 548. " hwat aluorlica oc viislica hon swepte hans spädho limi" STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemning. 1860. SFSS.">Bo 5. 2) späd, nyligen född, varande i den allra förSTa uppväxten. vardh hans skin swa som späz barns skin tha thz födhis STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. 1860.">Gr 306. han. .. saa. .. guz modhir. .. halda et spät barn a sinom arme STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KL 21. " dräpa mangh späad (för spääd el. späd) barn" STenianus. Se STephens. FörSTa bandet. Andra bandet. 1847--58. -- Särskildt citeras de här aftryckta Codex Bureanus (Bu) och Codex BildSTenianus (Bil), så framt icke senare ändringar i dessa handskrifter afses.">Lg.">Bil 565. STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemning. 1860. SFSS.">Bo 21. STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. Bd 1--5. 1857--84. -- Med den vid citat härur STundom förekommande förkortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhänDiga utkaSTen af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.">Bir 3: 114. LB 3: 169. " en quinna wredhgadhis mot sinom spätha son" STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KL 95. " spädha barndomsins fawidzska" STerläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.">KLemming. Bd 1--5. 1857--84. -- Med den vid citat härur STundom förekommande förkortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhänDiga utkaSTen af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.">Bir 4: (Dikt) 225.

Orthography: Early Old Swedish used different letters for ä and ö, so spädher may have also been written as spædher

Part of speech: av

Grammatical aspect: adj.

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᛋᛕᛅᚦᚼᚽᚱ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Similar entries:

Works and authors cited:

Bil
Codex Bildstenianus. Se Lg.
Bir
Heliga Birgittas Uppenbarelser. Utg. af G. E. Klemming. Bd 1--5. 1857--84. -- Med den vid citat härur stundom förekommande förkortningen: Avt åsyftas de Bd 4, s. 177--185, tryckta egenhändiga utkasten af Birgitta, med Dikt Engelens Diktamen tryckt Bd 4, s. 215--276.
Bo
Bonaventuros Betraktelser. Utg. av G. E. Klemning. 1860. SFSS.
Di
Sagan om Didrik af Bern. Utg. af G. O. Hyltén-Cavallius. 1850--54.
Gr
Legenden om Gregorius af Armenien. Utg. af G. E. Klemming. 1860.
KL
Klosterläsning. Utg. af G. E. Klemming. 1877--78.
LB
Läke- och Örte-Böcker. Utg. af G. E. Klemming 1--10. 1883--86.
Lg
Ett Forn-Svenskt Legendarium. Efter gamla handskrifter af G. Stephens. Första bandet. Andra bandet. 1847--58. -- Särskildt citeras de här aftryckta Codex Bureanus (Bu) och Codex Bildstenianus (Bil), så framt icke senare ändringar i dessa handskrifter afses.
Lg 3
Ett Forn-Svenskt Legendarium. Efter gamla handskrifter af G. Stephens. Tredje bandet. 1874.
PM
Peder Månssons Stridskonst och Stridslag. Utg. af G. O. Hyltén-Cavallius. 1845.
ST
Själens Tröst. Utg. af G. E. Klemming. 1871--73.
Su
H. Susos Gudeliga Snilles Väckare. Utg. af R. Bergström. 1868--70.
➞ See all works cited in the dictionary

Back