Spakfärdhogher

Old Swedish Dictionary - spakfärdhogher

Meaning of Old Swedish word "spakfärdhogher" (or spakfærdhogher) in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

spakfärdhogher (spakfærdhogher)
= spaker 2. tha bär jak them witnisbyrd, at the äro skälika qwinnor och spakfärdogha i sinne omgango Scr. rer. svec. II. 1: 330 (14229. vngdomssens käti tagx aff them, ey medh huggom, vthan medh ehno spackferdige och hederligho vmgenge PMSkr 660 (senare avskr.). - saktmodig, mild, blid. j allo thino liffwerne. .. war thu allan tiid aldrasiäuasta ok spafärdhughasta SvB 268 (senare h. av 1400-t.). theslikis skall han (ɔ konungen) och ey wara swåra mykitt spackferdiger att han later sigh leedha och dragha effter huar mandz wilia PMSkr 658 (senare avskr.).

Orthography: Early Old Swedish used different letters for ä and ö, so spakfärdhogher may have also been written as spakfærdhogher

Part of speech: av

Grammatical aspect: adj.

Alternative forms or notes:
  • spack-.
  • -ferdiger )

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᛋᛕᛆᚴᚠᛅᚱᚦᚼᚮᚵᚼᚽᚱ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Works and authors cited:

PM
Peder Månssons Stridskonst och Stridslag. Utg. af G. O. Hyltén-Cavallius. 1845.
PMSkr
Peder Månssons Skrifter på svenska. Utg. af R. Geete. 1913--15. SFSS.
Scr. rer. svec.
Scriptores rerum svecicarum medii aevi. 1818 o. följ.
SvB
Svenska Böner från medeltiden. Utg. af R. Geete. 1907--09. SFSS.
➞ See all works cited in the dictionary

Back