Spanhaki

Old Swedish Dictionary - spanhaki

Meaning of Old Swedish word "spanhaki" in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

spanhaki
(i bälte fäST) hake vari armborSTSTrängen fäSTes, då den spändes. arpax brvnzkroker ok span haky STum. E cod. mscr. Bibliothecæ Reg. Acad. Upsal. Diss. Ups. præs. J. H. Schröder. 1845.">GU C 20 s. 36. JTb 70 (1479). STb 1: 388 (1482). " tha skattadhe haral. .. och benkt. .. eth arpoSTh och eth bandh och en span haka" ATb 2: 299 (1486). " han hade hanom slagit medh en spanhaka öffuer pannan STb 3: 7 (1492). "ATb 3: 181 (1506).

Part of speech: nn

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᛋᛕᛆᚿᚼᛆᚴᛁ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Works and authors cited:

GU
Glossarii Latino-Svethici specimen vetustum. E cod. mscr. Bibliothecæ Reg. Acad. Upsal. Diss. Ups. præs. J. H. Schröder. 1845.
ST
Själens Tröst. Utg. af G. E. Klemming. 1871--73.
ATb
(el. ATb 1), ATb 2, ATb 3 Arboga stads tänkebok I--III. Utg. av Erik Noreen och Torsten Wennström. 1935--40. SFSS.
GU C 20
Latinskt-Svenskt glossarium efter Cod. Ups. C 20. Utg. av E. Neuman. S 1--583. 1918--20, (hand 2) s. 1--169. 1938--42. SFSS.
JTb
Jönköpings stads Tänkebok från 1456--1548. Utg. af C. M. Kjellberg. 1910--19. Bilaga till Meddelanden från Norra Smålands Fornminnesförening h. 2--5.
➞ See all works cited in the dictionary

Back