Spannare

Old Swedish Dictionary - spannare

Meaning of Old Swedish word "spannare" in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

spannare
spannmakare? spannmäkare? ss tillnamn. per spannare ATb 1: 72 (1457). ib 101 (1459). ib 130 (1460) , 182 (1463). JTb 43 (1464). STb 2: 145 (1479). Ordet kan möjl. i STället fattas som ett spanare, spåntäckare; jfr spana, späna, spänare och spännare.

Part of speech: nn

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᛋᛕᛆᚿᚿᛆᚱᚽ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Works and authors cited:

ST
Själens Tröst. Utg. af G. E. Klemming. 1871--73.
ATb
(el. ATb 1), ATb 2, ATb 3 Arboga stads tänkebok I--III. Utg. av Erik Noreen och Torsten Wennström. 1935--40. SFSS.
JTb
Jönköpings stads Tänkebok från 1456--1548. Utg. af C. M. Kjellberg. 1910--19. Bilaga till Meddelanden från Norra Smålands Fornminnesförening h. 2--5.
➞ See all works cited in the dictionary

Back