Sparre

Old Swedish Dictionary - sparre

Meaning of Old Swedish word "sparre" in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

sparre
1) sparrre. STb 1: 12 (1475). jenis andrisson maa och skal egha niwta och brwka fornempda halffua mwr och sin anckara och sparra ther inleggia STockholms STads Jordebok 1474--1498. Utg. genom H. Hildebrad [och L. M. Bååth]. 1889, 1914.">SJ 2: 45 (1478). ib 60 (1480). STb 1: 266 (1480). skulle han. .. makth haffua ath haffue sina ancker och balker (ä. fr. sparrer) j hans mwr ib 4: 76 (1505). byggias oc STwndom mädh sparra och brädhy högh torn STridskonST och STridslag. Utg. af G. O. Hyltén-Cavallius. 1845.">PMSkr 168. 2) sparre, två sammanlöpande snedbjälkar i vapensköld. Jfr Hildeband, Sv. Medelt. 2: 557 (1431). two sparre then ene rödh oc then annen bl a Bergius Nytt förråd 191 (1431).

Part of speech: nn

Alternative forms or notes:
  • -ar. -or HLG 2: 47 (1516). sparar ib. sparre Bergius Nytt förråd 191 (1431) ),
  • *sparra band ,
  • *sparra lagh ,
  • *sparra samanföghilse
  • -samonfögilse )
  • *sparra virke
  • sparrevirkio) ,

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᛋᛕᛆᚱᚱᚽ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Similar entries:

Works and authors cited:

Ber
Helige Bernhards Skrifter. Utg. af H. Wieselgren. 1866.
PM
Peder Månssons Stridskonst och Stridslag. Utg. af G. O. Hyltén-Cavallius. 1845.
SJ
2 Stockholms Stads Jordebok 1474--1498. Utg. genom H. Hildebrad [och L. M. Bååth]. 1889, 1914.
ST
Själens Tröst. Utg. af G. E. Klemming. 1871--73.
Bergius Nytt förråd
Nytt förråd af äldre och nyare handlingar rörande nordiska historien. Utg. af B. Bergius. 1753.
PMSkr
Peder Månssons Skrifter på svenska. Utg. af R. Geete. 1913--15. SFSS.
Stb 1
Stockholms Stads Tänkeböcker 1474--1483 samt Burspråk. Utg. genom E. Hildebrand. 1917.
➞ See all works cited in the dictionary

Also available in related dictionaries:

This headword also appears in dictionaries of other languages closely related to Old Swedish.

Back