Spiäl

Old Swedish Dictionary - spiäl

Meaning of Old Swedish word "spiäl" (or spiæl) in Swedish.

As defined by K.F Söderwall's dictionary of Medieval Swedish:

spiäl Old Swedish word can mean:

spiäl (spiæl)
L.
spiäl (spiæl)
1) skada, förderf. capitel reddis för hans geld, at kirkian koma therför i spiäl MD 505. - förderflig tilldragelse? tha wardher. .. thör höst. oc mykin stridh. oc mykil spiäl. oc mykin fädödhe Iv LXXXI.
spiäl (spiæl)
2) L. Jfr spiälbot.

Orthography: Early Old Swedish used different letters for ä and ö, so spiäl may have also been written as spiæl

Part of speech: nn

Alternative forms or notes:
  • spiäll L.; Bil 927 ; MB 1: 112. spiall L. spiäld L.; Lg 927),

Possible runic inscription in Medieval Futhork:ᛋᛕᛁᛅᛚ
Medieval Runes were used in Sweden from 12th to 17th centuries.

Similar entries:

Works and authors cited:

Iv
Herr Ivan Lejonriddaren. Utg. af J. W. Liffman och G. Stephens. 1849.
MD
Svenska Medeltids dikter och rim. Utg. af G. E. Klemming. 1881--82. SFSS.
➞ See all works cited in the dictionary

Back